Khib Vannparkmini Mir

Fakultet for kunst, musikk og design ved UiB

Kunst- og designhøgskolen i Bergen (KHiB) inngår fra 1. januar 2017 i Fakultet for kunst, musikk og design ved Universitetet i Bergen.

Bilde: © Snøhetta/MiR (utsnitt)

Om tidligere Kunst- og design- og designhøgskolen i Bergen:

Utdanningene på KHiB er basert på det fremste innen kunstnerisk forskning og erfaringskunnskap. Gjennom en aktiv og synlig rolle spiller skolen en viktig rolle for å formidle og tydeliggjøre viktigheten og verdien av kunst og design i samfunnet. KHiB har ca. 340 studenter og 100 ansatte.

KHiB er internasjonalt orientert med faglige ansatte som har allsidige internasjonale praksiser, og har en rekke anerkjente gjestelærere og foredragsholdere. Kunst- og designhøgskolen har også formaliserte samarbeidsavtaler med institusjoner internasjonalt. KHiBs historie strekker seg tilbake til i 1909. I 1996 ble Vestlandets kunstakademi slått sammen med Statens høgskole for kunsthåndverk og design til Kunsthøgskolen i Bergen. I nyere tid har kjente kunstnere og designere som Torbjørn Anderssen, Gardar Eide Einarsson, Andreas Engesvik, Matias Faldbakken, og Toril Johannessen tatt sin utdannelse ved KHiB.

I 2012 fikk skolen sitt nåværende navn, Kunst- og designhøgskolen i Bergen. Gjennom en omstrukturering fikk høgskolen samtidig to avdelinger, Avdeling for kunst og Avdeling for design. Det skjedde gjennom at Avdeling kunstakademiet og Avdeling for spesialisert kunst, slo seg sammen til Avdeling for kunst. Forut for sammenslåingen hadde de lenge beveget seg i en interfaglig retning som i ettertid har befestet og videreutviklet seg. 
I forbindelse med sammenslåingen av de to kunstavdelingene ble det også foretatt en restrukturering av dagens avdelinger, og det ble satt fokus på forskningsbasert undervisning. For å underbygge dette har forskningsarbeidet ved KHiB i den senere tid blitt vesentlig styrket og prioritert.

Avdeling for kunst kjennetegnes i dag av et vidt spekter av kunstneriske uttrykksformer, åpne samtaler og kritiske diskusjoner. Avdelingen har kompetanse i 8 fordypninger: Maleri og tegning, skulptur og installasjon, keramikk og leire, tidsbasert kunst/performance, nye medier (lyd/video), tekstil, grafikk, og fotografi.

Avdeling for design har hatt et stort fokus på form- og materialkvaliteter, samtidig som at den sosiale rollen design har utviklet seg til å ha i et samfunnsperspektiv har vært sterkt vektlagt. Spennet mellom materialbearbeidelse og form, og det å se design som et middel til å løse sosiale oppgaver, gjerne med et særlig fokus på sårbare grupper, er noe av det som karakteriserer avdelingen. Avdelingen er inndelt i to fagområder, Visuell kommunikasjon og Møbel- og romdesign/ interiørarkitektur.

KHiB tilbyr en praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) som er en ettårig pedagogisk utdanning på fulltid for kunstnere og designere, og etter at skolen fikk utvidete rettigheter som vitenskapelig høgskole ble det opprettet et nytt studietilbud i form av master i kuratorpraksis.
Kunst- og designhøgskolen i Bergen er også operatør for Program for kunstnerisk utviklingsarbeid, som har et overordnet nasjonalt ansvar for å stimulere og fokusere kunstnerisk utviklingsarbeid i Norge. 

Stromgaten.jpg

Resepsjon og sentralbord

Resepsjonen holder til i 1. etasje i KHiBs hovedbygg i Strømgaten 1.

SUBSTANS-opening.jpg

Institutt for design

Designutdanningene skal både gi solid grunnlag for profesjonsutøvelse og oppmuntre til nytenkning innen designfagene. De spenner fra teknisk beherskelse av ulike disipliner til utvikling av konseptuelle og strategiske ferdigheter.

Akademiet-installasjon.jpg

Institutt for kunst

Institutt for kunst er preget av en dedikasjon til kunstnerisk utviklingsarbeid. Dette utvikles gjennom kritisk og kreativ utforskning av et mangfoldig spekter av problemstillinger og metoder.

Fagdag 200815 Sml

Ansatte

Kunst- og designhøgskolen har ca. 100 ansatte fordelt på vel 80 årsverk.