linda-lien-4.jpg

Stipendiatprogrammet

Stipendiatprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid er en parallell til forskerutdanningene som er organisert som doktorgradsprogrammer. Spesielt for dette rekrutteringsprogrammet er at kunstutøvelsen står i sentrum for stipendiatenes prosjekter. Målet er å utvikle kunstnerisk kompetanse på høyt internasjonalt nivå.

Stipendiatene inngår i et interdisiplinært faglig fellesskap på tvers av eget kunstnerisk ståsted og faglig spesialisering. Stipendperioden er tre år. Programmet fører frem til kompetanse som førsteamanuensis. Stipendiatprogrammet ble opprettet i 2003 og er blant de første av sitt slag i Europa. Nye stipend lyses ut årlig.

Kvalifikasjoner
Stipendiatprogrammet er åpent for kandidater som har avsluttet den høyeste kunstutdanningen innen sitt fagfelt. Det blir rekruttert stipendiater fra hele bredden av kunstneriske uttrykk innen dans, design, film, musikk, teater og visuell kunst. Stipendiaten må være knyttet til en av de norske institusjonene som tilbyr én eller flere skapende og/eller utøvende kunstutdanninger.

Søknad om opptak til programmet må fremmes i fellesskap mellom søkeren og en av disse høyere norske utdanningsinstitusjonene. Søknaden må basere seg på en beskrivelse av et kunstnerisk prosjekt som planlegges gjennomført i stipendperioden.

KHiB søker årlig på vegne av aktuelle kandidater.

Andre institusjoner
Interesserte kan henvende seg til en av følgende institusjoner om muligheten for å fremme en søknad:

Høgskolen i Lillehammer/Den norske filmskolen
Høgskolen i Østfold/Akademi for scenekunst
Kunsthøgskolen i Oslo
Norges musikkhøgskole
NTNU/Institutt for musikk eller NTNU/Kunstakademiet i Trondheim
Universitetet i Agder/Fakultet for kunstfag/Institutt for musikk
Universitetet i Bergen/Griegakademiet
Universitetet i Stavanger/Det humanistiske fakultet/Institutt for musikk og dans
Universitetet i Tromsø/Kunstfaglig fakultet

For mer informasjon om Stipendiatprogrammet, se hjemmesiden til Program for kunstnerisk utviklingsarbeid

Publisert: 02.05.2016 av Gard Andreas Frantzsen Oppdatert: 02.05.2016 av Gard Andreas Frantzsen