Hildur Bjarnadottir 2015

Slik søker du til Stipendiatprogrammet gjennom KHiB

Søknadsfrist er 1. desember 2016 og søknaden sendes i en samlet pdf-fil via epost til rådgiver for kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, Sol Sneltvedt

Bilde: Hildur Bjarnadottirs utstilling av stipendiatprosjekt høsten 2015.

På møte for søkere 24.august kl. 14:00 ble det gitt generell informasjon og anledning til å stille spørsmål.

Søknadsprosessen er omfattende, og forutsetter at søkerne setter seg godt inn i hvilke krav som stilles til utforming av søknad og tilhørende dokumentasjon. 

Det kunstneriske utviklingsarbeidet skal stå i sentrum, og er det viktig at du søker om å utvikle ideer og utforminger av disse innenfor prosjektet ditt. Husk å skissere kontekst, metoder og hvilke kunstneriske resultater og kritisk refleksjon prosjektet vil kunne resultere i. Søknaden skrives på engelsk.

Det er viktig at du i størst mulig grad definerer feltet du ønsker å utforske, slik at vi kan vurdere om KHiB er en aktuell institusjon for søknaden eller ikke, og eventuelt anbefale en alternativ institusjon.

Se ofte stilte spørsmål FAQ.

Se også oversikten over alle aktuelle institusjoner, og stipendiatprogrammets retningslinjer på nettsiden til Program for kunstnerisk utviklingsarbeid.

Om deg som søker
Du må ha følgende kompetanse:

 1. Dokumentert anerkjent kunstnerisk virksomhet/utviklingsarbeid av et visst omfang
 2. MA fra Norge eller utlandet eller tilsvarende dokumenterte kunnskaper


Hvis du har fått en sakkyndig uttalelse som formelt fastslår at du har høgskolelektorkompetanse i forbindelse med arbeidssøknad, legger du den ved søknaden. Hvis du ikke har det, legger du ved relevant dokumentasjon av din kunstneriske virksomhet slik at kompetansevurdering kan foretas.

Dersom du allerede har førstekompetanse, det vil si kompetanse som førsteamanuensis eller professor, er du overkvalifisert og kan ikke søke.

Om søknadsprosessen
Utkast (minimum 500 ord) til søknaden og CV leveres som én samlet pdf-fil via epost til rådgiver for kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, Sol Sneltvedt, innen 1. september. Utkast som sendes i andre fil-formater eller som flere filer, blir ikke behandlet og tekst i eposten blir ikke tatt med i vurderingen. Se høyremeny for kontaktinformasjon.

Du kan søke med fullstendig søknad senest 1. desember selv om du ikke har benyttet deg av tilbudet om å levere utkast per 1.september. Vi anbefaler imidlertid at du benytter deg av tilbudet for tidlig vurdering om prosjektideen din er interessant for KHiB og om KHiB er en aktuell institusjon for deg som søker.

I første omgang ber vi deg altså levere et utkast til prosjektbeskrivelsen på minimum 500 ord samt CV i én samlet pdf-fil. Vi vil så ta kontakt med deg i september/oktober. Søknadsprosessen forløper slik:

 • 1. september: Frist for levering av utkast til prosjektbeskrivelse som pdf-fil, minimum 500 ord samt CV
 • 1. desember: Søknadsfrist for levering av fullstendig søknadsutkast, inklusive alle vedlegg
  (se liste i søknadsskjema)
  Januar: Søknadsfrist for levering av komplett søknad for fagfellevurderinger 
 • Interne intervjuer ved KHiB
 • Juni: Ev. eksterne intervjuer med programstyret

 

Vi tar forbehold om at datoene ovenfor ikke er endelige for neste søknadsfrist: endelige datoer for 2017 publiseres på denne nettsiden nærmere tiden.

Om selve stipendiatsøknaden
Prosessen innebærer at du må fylle ut søknadsskjemaet og legge ved følgende:

 • Prosjektbeskrivelse: definisjon av forskningsfelt/ redegjørelse av tema, problemstillinger og valg av arbeids- og presentasjonsformer. Beskrivelsen bør angi fremdriftsplan for de ulike deler av arbeidet.
 • Dokumentasjon av relevant kunstnerisk virksomhet
 • Dokumentasjon av formell faglig kompetanse - eventuelt materiale for å fastsette denne (se 'Om deg som søker' overfor).
 • Tidsplan for studiet med milepæler
 • Finansieringsplan
 • Forslag til veiledere
 • Dokumentasjon av kunstnerisk virksomhet


Du finner søknadsskjema og utdypende informasjon om hvert element overfor i stipendiatprogrammets retningslinjer på hjemmesiden til Program for kunstnerisk utviklingsarbeid.

Publisert: 02.05.2016 av Gard Andreas Frantzsen Oppdatert: 30.11.2016 av Rebeca Torres