linda-lien-4.jpg

Stipendiatprogrammet

Stipendiatprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid er en parallell til forskerutdanningene som er organisert som doktorgradsprogrammer. Spesielt for dette rekrutteringsprogrammet er at kunstutøvelsen står i sentrum for stipendiatenes prosjekter. Målet er å utvikle kunstnerisk kompetanse på høyt internasjonalt nivå.