Allegorien-omslag-trykk-1.jpg

Wencke Qvale: Allegoriens gjenkomst. Et forsøk på anvendelse av Walter Benjamins allegoribegrep på det sene 1900-tallets kunst

I denne boken forsøker Wencke Qvale å vise at Walter Benjamins skjellsettende analyse av sin samtids kunst ikke stopper ved dadaismen og surrealismen, men langt på vei kan overføres til vår egen samtid, den senere tids konseptkunst.

Allegoriens gjenkomst. Et forsøk på anvendelse av Walter Benjamins allegoribegrep på det sene 1900-tallets kunst
Wencke Qvale (2011)
ISBN 978-82-8013-080-8
Pris: NOK 200 / 25 Euro
Bestill boken på khib@khib.no eller 55 58 70 00.

------------------------

I denne boken forsøker Wencke Qvale å vise at Walter Benjamins skjellsettende analyse av sin samtids kunst ikke stopper ved dadaismen og surrealismen, men langt på vei kan overføres til vår egen samtid, den senere tids konseptkunst.

Det er Walter Benjamins store bidrag til Vestens kulturhistorie å vise at den senere tids konseptkunst, som til de grader synes å bære vår tids stempel, har dype røtter i tradisjonen. Og med tradisjonen menes ikke her først og fremst de periodene vi vanligvis liker å sammenligne oss med, renessansen og opplysningstiden, men barokken: reformasjonens og ortodoksiens store epoke, pietismens og desillusjonens tid. I denne periodens dype moralske og kulturelle forfall finner Benjamin et ekko av modernitetens fragmenterte, tingliggjorte tilstand. Og i denne periodes kunstneriske modus pr. excellence, allegorien, finner han en parallell til modernitetens kunst med dens radikale tap av sentrum ("Verlust der Mitte").

Boken ble lansert 8. mars 2011 med en markering i foredragssalen i 3. etg. (det røde rommet) i Marken 37, .

Publisert: 25.02.2011 av admin Oppdatert: 19.03.2015 av admin