Sunniva McAlinden - Pure and Promiscuous

Sunniva McAlinden: Pure and Promiscuous

Sunniva McAlinden, førsteamanuensis ved Avdeling kunstakademiet, har med utgangspunkt i forestillingen om gitteret/nettet, satt seg fore å utforske natur, kjønnsrelaterte spørsmål og fortelling gjennom en serie fotografier og tekster i boka Pure and Promiscuous.

Pure and Promiscuous

Sunniva McAlinden (2005)

Pris NOK 200,-

Sunniva McAlinden, førsteamanuensis ved Avdeling kunstakademiet, har med utgangspunkt i forestillingen om gitteret/nettet, satt seg fore å utforske natur, kjønnsrelaterte spørsmål og fortelling gjennom en serie fotografier og tekster i boka Pure and Promiscuous.

- The intention of Pure and Promiscuous is to bind the purely visual to language and interpretation. It is about the function of narrative in the construction of art. It is not about the perfect balance of absolutes. The interaction of the 'pure' and the 'promiscuous' emerges and unfolds when directional tensions overlap, converge or collide. In art this generates unpredictable activities and stimulates distorted and tainted aesthetics. Art and nature are fine examples of the pure and promiscuous paradox. (Utdrag fra introduksjonen)

Kunstneren har selv skrevet introduksjonen og tekstene knyttet til fotografiene.

Om Sunniva McAlinden
, som er født i Oslo, har sin utdannelse fra Kungliga kunsthögskolan i Stockholm. Hun har hatt en rekke solo- og gruppeutstillinger i Sverige og Norge, og er innkjøpt til offentlige og private samlinger i disse landene. Ett av mange offentlige utsmykkingsoppdrag er 'Ridå', et sceneteppe i hovedauditoriet til Moderne Museet i Stockholm. Fra 2004 har hun vært ansatt som førsteamanuensis ved Avdeling kunstakademiet, KHiB.

McAlinden bor og arbeider i Bergen og Stockholm.

Publisert: 13.04.2010 av admin Oppdatert: 19.03.2015 av admin