entian-bok-painting.jpg

Patrik Entian: Looking for Painting

Utstillingen og boken "Looking for Painting / Att synliggöra det synliga" viser deler av de kunstneriske resultatene av Patrik Entians treårige stipendiatprojekt ved Kunsthøgskolen i Bergen.

Pris: 200 NOK/€25

I prosjektet har han tatt utgangspunkt i å samle inn, bearbeide og prøve ut bilder fra dataskjermen i maleri. Arbeidet har gradvis utviklet seg gjennom en diskusjon om hvordan maleri kan fungere som en metode for å undersøke den visuelle verden slik som den framtrer for oss i dag.

Boken viser flere av arbeidene og dokumenterer prosessen i hvordan de ble til. En serie malerier er blitt til med utgangspunkt i et webkamera som står plassert på den tyske forskningsstasjonen Neumayer i Antarktis. På dataskjermen ser man et webkamerabilde av en utstrekt horisont med ett øde islandskap som oppdateres med et nytt bilde hvert tiende minutt på internett. Ut fra disse bildene har Patrik Entian arbeidet fram en større serie malerier.

Om forfatteren
Patrik Entian (f 1966) er en svensk billedkunstner som bor og arbeider i Bergen. Han har studert ved Kunstakademiet i Trondheim, Bildkonstakademien i Helsingfors og Skånska målarskolan i Malmö samt ved Universitetet i Lund. Han har gjort flere store utsmykninger blant annet ved Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen og på Kalvatreet skole og har hatt utstillinger på steder som Tidens Krav, No5 Bergen Kunsthall, Trøndelag Senter for samtidskunst, Rogaland kunstnersenter m.m

Publisert: 17.10.2011 av Peter Klasson Oppdatert: 19.03.2015 av admin