Kjersti Solberg Monsen m.fl.: En plass i solen

I disse arbeidene stiller forfatterene seg fritt i forhold til nordnorske klisjeer, enten det dreier seg om fortellertradisjoner eller om forholdet til landskapet. Avstanden til hjemplassen har gitt ny innsikt og nytt perspektiv på deres egen bakgrunn og tilhørighet, selv om avstand ikke nødvendigvis betyr at man ser ting klarere.


En plass i solen

Hanne Cathrin Olsen, Kristin Tårnesvik, Kjersti Solberg Monsen, Morten Torgersrud, Heidi Nikolaisen (2003)

Pris NOK 150,-


Fra Forordet:

Tilfeldigheter førte til at vi møttes på Kunsthøgskolen i Bergen; fem fotografer som alle har vokst opp i Nord-Norge. Snart oppdaget vi at vi hadde mer til felles enn bare geografisk tilhørighet. Utstillingen og boken En plass i solen er et resultat av dette. På tross av stor ulikhet i våre fotografiske uttrykk, fant vi et fellestrekk i noen av arbeidene våre: Mange bilder var tatt i Nord-Norge, for noen av oss var hele prosjekter gjort med utgangspunkt i regionen.

På et tidspunkt valgte vi å flytte fra landsdelen, men vi kommer aldri helt unna vår egen oppvekst og opp­rinnelse. Vi føler en tilhørighet til hjemstedet vårt, men blir stadig vekk konfrontert med nordnorske klisjeer vi ikke kjenner oss hjemme i, det på tross av at vi er nordlendinger. Vi synes ikke at Rorbua og Oluf representerer vårt Nord-Norge, den mørke mystikken og ramsalt banning representerer ikke våre minner om våre hjemsteder. Dette bildet av kulturen i Nord-Norge virker fremmedgjørende på oss.

I disse arbeidene stiller vi oss fritt i forhold til nordnorske klisjeer, enten det dreier seg om fortellertradi­sjoner eller om forholdet til landskapet. Avstanden til hjemplassen har gitt ny innsikt og nytt perspektiv på egen bakgrunn og tilhørighet, selv om avstand ikke nødvendigvis betyr at man ser ting klarere. Vi utforsker et bilde av Nord-Norge der nostalgien og det moderne ikke nødvendigvis utelukker hverandre. Til denne utforskninga har vi fått hjelp fra skribenter med forskjellig bakgrunn, og som alle har ulik tilnærming til fortellinga om Nord-Norge.

Vi er fra Nord-Norge. Landsdelen er en del av oss like mye som impulser fra storbyer og opphold i utlandet er det. Vi er samtidskulturen. Dette er våre historier.

Bergen 2003: Hanne Cathrin Olsen, Kristin Tårnesvik, Kjersti Solberg Monsen, Morten Torgersrud, Heidi Nikolaisen

------------------------------------------------------------

Buy this publication: Order this publication by email to khib@khib.no or by visiting KHiB in Strømgt. 1, Bergen.

Publisert: 05.08.2010 av admin Oppdatert: 19.03.2015 av admin