Einar Wiig: Vær så god sitt. Levende norsk møbeldesign

De siste årene har norsk møbeldesign fått økende internasjonalt oppmerksomhet, klassikere er igjen kommet i produksjon og unge møbeldesignere utvikler spennende produkter for fremtiden. Denne boken og utstillingen den ledsager er en presentasjon av norsk møbeldesign i dag. Dette favner det som er utviklet av fremragende produkter de siste årene, men også moderne klassikere som fortsatt er like aktuelle – og stoldesign som er under utvikling og foreløpig bare eksisterer som prototyper. Det sentrale målet har vært å øke bevisstheten om kvaliteten på norsk møbeldesign, og om hvilke kvaliteter den utmerker seg med. Noen av møblene vi henter frem, har ikke vært kjent for det brede publikum. Einar Wiig er dekan ved Avd. for design ved KHiB. Jorunn Småland, høgskolelektor ved kunsthøgskolen, har stått for grafisk design og illustrasjon av boken.

De siste årene har norsk møbeldesign fått økende internasjonalt oppmerksomhet, klassikere er igjen kommet i produksjon og unge møbeldesignere utvikler spennende produkter for fremtiden.

Denne boken og utstillingen den ledsager er en presentasjon av norsk møbeldesign i dag. Dette favner det som er utviklet av fremragende produkter de siste årene, men også moderne klassikere som fortsatt er like aktuelle – og stoldesign som er under utvikling og foreløpig bare eksisterer som prototyper.
Det sentrale målet har vært å øke bevisstheten om kvaliteten på norsk møbeldesign, og om hvilke kvaliteter den utmerker seg med. Noen av møblene vi henter frem, har ikke vært kjent for det brede publikum.

Som tittelen forteller: Fokuset er sittemøbler – stoler, sofaer og andre sitteredskaper. For det er særlig med sittemøbler norske møbeldesignere har markert seg internasjonalt de siste årene, og stolen spiller den naturlige hovedrollen. I orkesteret er fiolinen det mest fremtredende instrumentet. Stolen har vært kalt møblenes fiolin, og det er her møbeldesigneren viser sin virtuositet.

Utstillinger som har vandret internasjonalt de siste årene, har presentert møbler produsert i Norge. Vi har også tatt med produkter av norske designere som er produsert utenfor landets grenser, for å gi et bredere bilde av norsk møbeldesign.

Dette blir en anledning til å sette fokus på ulike aspekter ved møblene – og ikke minst de funksjonelle, sosiale og kulturelle kontekster de inngår i. Designerne formgir objekter med ulike estetiske kvaliteter, men med sine sittemøbler designer de også adferd. Hvordan møblene inngår i og er redskaper for livsutfoldelse i det senmoderne samfunn, er en viktig kontekst som vi beskriver nærmere og analyserer i detalj.

Utstillingen og bokpublikasjonen har vært et utviklingsprosjekt ved Avd. design ved Kunsthøgskolen i Bergen, ved Dave Vikøren, Jorunn Småland og Einar Wiig. Utstillingen presenteres samme året som KHiB feirer sitt 100-årsjubileum. Mange av møblene som presenteres er designet av tidligere studenter ved institusjonen. Men det er like stort fokus på design utviklet av designere utdannet ved Kunsthøgskolen i Oslo. Slik blir dette en markering av de to institusjonenes betydning for norsk møbeldesign gjennom mange tiår.

Utstillinga står til 31. januar 2010.

Vil du kjøpe boka? Send en mail til aw@khib.no

Publisert: 27.06.2011 av admin Oppdatert: 19.03.2015 av admin