Christine Hansen: Himmelrike

Fotografen Christine Hansen innrømmer at hun er hektet på flyplasser. Og kanskje enda verre: Best liker hun områdene rundt flyplassene. Der folk aldri er.


Himmelrike

Christine Hansen (2003)

Pris NOK 150,-


Fra forordet til Dekan Per Kvist (skrevet 2003):

I hovedfagsprosjektet arbeidet Christine Hansen med "Norske Galehus". Tittelen er fortellende, ikke objektivt korrekt i medisinsk forstand, men karakteristisk for folkelige forestillinger om husenes historier, Historier med basis i lokalmiljøet, men også som nasjonale mediehendelser, Hun fremviser deres topografi, deres visualitet med en objektiv registrerende saklighet - Som dokumenter over en tids behandling av psykisk lidelse. Et dokument som ble innkjøpt av Norsk Kulturråd.

Denne betoningen av kulturelle fortellinger finner vi også i Christine Hansens "Himmelrike". Hun viser oss flyplasser. Fotografiene har markante formale kvaliteter, Komposisjonen er tydelig, men den skjønnhet som komposisjonen tilsier møter noe annet i måten motivet er avbildet. Flyplassene fremstår ikke som frontalt dominerende, men heller som randfenomener, som noe som er observert fra en annen, fra en ukjent vinkel.

Det er ikke flyplassene med deres tradisjonelle aura av reisens eksotisme, av modernitet og fremskritt vi blir presentert for, men heller et sted hvis aura er blitt gjort usikker. Det dokumentariske bildet brukt som dokumentarisk praksis har en markant posisjon innen dagens kunstfelt, noe som var meget tydelig også under Documenta 11. på kort tid er fokus innen det fotografiske endret. Denne mulKjheten for forandring av et felts praksis, i dialog med andre fagområder og generelle tendenser innenfor samtidskunsten, ses som viktige karakteristika ved den utdanning som tilbys ved Kunsthøgskolen i Bergen. Og slik Christine Hansen erfarte det - kunsthøgskolens vektlegging av internasjonal studentutveksling kan gi avgjørende impulser for utviklingen av det kunstneriske prosjektet.

Les artikkel i Bergens Tidende oktober 2003

------------------------------------------------------------

Buy this publication: Order this publication by email to khib@khib.no or by visiting KHiB in Strømgt. 1, Bergen.

Publisert: 05.08.2010 av admin Oppdatert: 19.03.2015 av admin