Slotte_3367.jpg

Caroline Slotte: Närmare / Closer

Publikasjonens visuelle material består i sin heilhet av arbeid, både ferdige verk och gjenstander av meir eksperimentell karakter.

Boka er ein dokumentasjon av den kunstnarlege delen av stipendiatprosjektet, som avsluttes med en utstillinga med tittelen "Second Hand Stories".

- Poesien i dei kvardagslege tinga, med alle dei minna og historiane som desse gjenstandane ber på - det er utgangspunktet for stipendiatprosjektet mitt, seier Caroline Slotte. Ho har utforska temaet både praktisk i det kunstnarlege arbeidet sitt, og teoretisk gjennom arbeid med egne og andre sine tekstar.

Boka gjev eit personleg innblikk i det skapande rom der projektets kunstnerlege resultat tar form.

Boka kan tingast frå KHiB ved å henvnede seg i resepsjonen i Strømgaten 1 eller ved å sende mail til khib@khib.no (pris: NOK 200,- eller 25 euro).

Publisert: 05.03.2012 av Peter Klasson Oppdatert: 19.03.2015 av admin