HC-Gilje-2009b.jpg

Program for kunstnerisk utviklingsarbeid

Det nasjonale Stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid ble igangsatt i 2003, ledet av et programstyre oppnevnt av kunnskapsdepartementet. Dagens Program for kunstnerisk utviklingsarbeid omfatter Stipendiatprogrammet og Prosjektprogrammet.

I statsbudsjetter for 2010 fremmet departementet forslag om å opprette en ny ordning med prosjektmidler for kunstnerisk utviklingsarbeid. Stortinget sluttet seg til dette, og departementet tildelte oppgaven med å forvalte  ordningen til programstyret.

Programstyret har dermed fått et overordnet nasjonalt ansvar for å stimulere og fokusere kunstnerisk utviklingsarbeid i Norge. Som en følge av de utvidete oppgavene, meldte departementet i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2010 at virksomheten skiftet navn til Program for kunstnerisk utviklingsarbeid. Programstyret har besluttet at de to delvirksomhetene skal ha betegnelsene Stipendiatprogrammet og Prosjektprogrammet.

Programstyret forstår den faglige rammen for fagområdet kunst som hele bredden av kunstneriske uttrykk, og legger til grunn at erfaringsutveksling og innsyn på tvers av enkeltdisipliner vil være med til å fremme forståelsen og utviklingen av målsetningene og rammene for kunstnerisk uviklingsarbeid.