Heli Rekula - Untitled (in between, diptych) 2011

Strategi for kunsterisk utviklingsarbeid og forskning

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en stimulerende og energisk arena for utvikling av nye ideer og kunnskap.


Stimulerende
, skapende, synlig og solid

Kunst- og designhøgskolen i Bergen

  • utfordrer etablert praksis og er nytenkende innen kunst og design.
  • styrker kvalitet gjennom å fokusere på prosess og resultat.
  • stimulerer til verdiskaping og deling av kunnskap.
  • er initiativrik og innovativ, og fremmer kritisk refleksjon.
  • videreutvikler et sterkt fagmiljø gjennom målrettet rekruttering av høyt kvalifisert fagpersonale, og gjennom dialog og samarbeid.
  • formulerer overbyggende tema og utvikler prosjekt som inkluderer både faglig ansatte, stipendiater, studenter og eksterne partnere.
  • har et tett samspill mellom kunstnerisk utviklingsarbeid og kunst- og designfaglig forskning.
  • bidrar til utvikling og kvalitet i Program for kunstnerisk utviklingsarbeid.
  • er en premissleverandør i internasjonale diskusjoner.
  • er en synlig deltaker i internasjonale prosjekter.


Kunst- og designhøgskolen i Bergen skal gjennom systematisk utviklingsarbeid bidra til å flytte grensene for faglig erkjennelse innen kunst og design. Kunstnerisk utviklingsarbeid har særegne karakteristika som må ivaretas og utvikles på egne premisser.

Kunst- og designhøgskolen skal stimulere til kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning der faglige ressurser utnyttes i fellesskap slik at individuelle prosjekter kan settes i en større sammenheng. Formidling, dialog og kritikk skal styrkes som nødvendige elementer i utviklingen av prosjektene.

Kunst- og designhøgskolen skal legge vekt på at dette arbeidet integreres i større nettverk og eksterne miljøer, og utvikle konkrete prosjekter i samarbeid med partnere i inn og utland. Kunst- og designhøgskolen skal aktivt delta nasjonalt og internasjonalt i å styrke kunstnerisk utviklingsarbeid, og i drøftelsen av forholdet mellom dette utviklingsarbeidet og forskning.

Fra Strategiplan 2012-2016, Kunst- og designhøgskolen i Bergen. Les hele strategiplanen

Bilde: Heli Rekula, 'Untitled' (in between) (2012).
Heli Rekula er professor i fotografi ved Avdeling for kunst.

 


 

 

Publisert: 05.08.2011 av admin Oppdatert: 09.07.2015 av Gard Andreas Frantzsen