11--Modalen,-All-Aktivitetshus,-svømmehall_web.jpg

Sanselig arkitektur

Hva skjer når en av våre sanser svekkes? Hvordan opplever vi rommet hvis vi ikke er i stand til å se, høre eller gå, og hvordan vil dette virke inn på rommets funksjonalitet? Hvis opplevelsen av arkitektur og form er multisensorisk, registreres gjennom alle sanser, hvordan kan vi som arkitekter og designere så forsikre oss om at alle, uansett, får en tilgjengelig opplevelse av arkitekturen?


Det overordnede formål med Eli-Kirstin Eides prosjekt "Sanselig Arkitektur" er å utforske rommet i forhold til våre sanser: Syn, hørsel, følesans, luktesans, den kinestetiske sans og bevegelse. Å undersøke hvordan rommet oppleves når en eller flere av sansene ikke fungerer. Utforske materialer og virkemidler, med tanke på vibrasjoner, akustikk, lukt, lys, farger, varme, osv. for bruk i rommet, slik at personer med nedsatte sanser/funksjoner i størst mulig grad skal kunne navigere, kunne avlese rommet og få adgang til opplevelse.

Universell design er et konsept innen design som fokuserer på fysiologiske forskjelligheter og ens like rettigheter. Tilgjengelighet for alle.

I dette prosjektet belyser Eide balansen mellom estetikk, funksjonalitet, arkitektonisk kvalitet, universell design, materialer og miljø.

Det er arkitektens/interiørarkitektens ansvar å designe rom for alle, rom for deltakelse og sosiale aktiviteter - og rom for opplevelse! I dagens lovverk er det kun tilgjengelighet til bygg og anlegg det fokuseres på, ikke tilgjengelighet til opplevelsen av de arkitektoniske verdier, til å «se», «føle» og «høre» rommet selv uten å kunne se eller høre.

Når arkitekturen og dens rom skal styres av lover og standarder har vi som planleggere et enda større moralsk ansvar for også å gi våre omgivelser omtanke og skjønnhet, slik at alle brukerne kan stimuleres, også de med ulike sanse- og funksjonstap, og ha adgang til gode opplevelser, kjenne gleden ved å være i rommet både med hensyn til funksjonalitet og sanselighet.

 

Prosjekt leder: Eli-Kirstin Eide, professor i romdesign/interiørarkitektur, fagområde møbel- og romdesign/interiørakitektur, Avdeling for design, KHiB.

Publisert: 16.08.2013 av Cecilia Gelin Oppdatert: 09.07.2015 av Gard Andreas Frantzsen