#

Not Storytelling but Storychanging

Hvordan bruke visualisering som et verktøy for å synliggjøre muligheiter og skape lokal handlekraft? Hvordan kan design bidra til samfunns- og stedsutvikling? Hvordan kan vi identifisere og mobilisere lokale ressurser?

Problemstillinger
Utgangspunktet for prosjektet er ulike lokalsamfunn knyttet til spesifikke steder. Hvordan få mye ut av lite? Hvordan utvikle prosjekt som er eiet lokalt og som blir driftet videre av ikke-designere? Hvordan sikre realisering og kontinuitet? Hva kan designere bidra med i en rusbelastet offentlig park i Bergen? Hvordan kan erfaringer med prosessfasilitering og prosjektrealisering overføres til eit lite vestlandsk industrisamfunn, eller en bydel med brokete fortid?

I et verdenssamfunn i sterk endring der velferdsstaten er under press, blir mobilisering av lokale ressurser og alternative løsninger på felles utfordringer, stadig viktigere. Gjennom prosjektet setter vi søkelyset på visualisering som et kraftig virkemiddel for å synliggjøre muligheter og trigge til handling. Gjennom prosjektet undersøker vi også designerens mange roller og arbeidsmetoder, og kartlegger etablerte metode- og prosessverktøy. Hensikten er å bidra til drøfting rundt alternative designprosesser og -metoder.

Designthinking
Over hele Europa og USA diskuteres designfaget og dets rolle i et samfunn i endring, blant annet er begrepet Designthinking tatt i bruk. Hovedessensen i dette er eksperimentering og visualisering som sentrale verktøy, samt å ta hensyn til brukere, deres følelser/psykologi og behov. Vårt prosjekt har basis i Designthinking, men vi forenkler, konkretiserer  og konsentrerer oss om lokale problemstillinger. Vårt prosjekt begynte med undring over alle mulighetene vi så, men det bekymret oss også at ikke flere så dette. Vi ville sjekke hvor lite som skulle til for å gjøre noe. Vi ville synliggjøre muligheter, starte i det små og fokusere på handling og bærekraft.

                    "Møtepunktet mellom det offentlige velferdstilbud og det private iniativ."

Nudging
Begrepet Nudging har etterhvert fått fotfeste i designkretser. Nudging kan oversettes med et vennlig puff i riktig retning, altså ikke de store løsninger på hele problemet, men små tiltak som skaper ringvirkninger. Vi har oversatt det engelske ordet til det norske dult. Gjennom ulike case-studier vil vi vise hvordan det kan skapes endringer, optimisme, deltakelse og videreutvikling . Utgangspunktet i hvert case er personer eller grupper som allerede er engasjert i lokalsamfunnet. Ved hjelp av ulike virkemidler som fysisk utprøving og testing , visualisering og dulting, prøver vi ut mulighetene, finner ut hva som fungerer ( og ikke fungerer) og etter hvert overlater prosjektet til det lokale engasjement,- slik at det kan skape positive og bærekraftige ringvirkninger.

I forbindelse med vårt prosjekt har vi arrangert, relatert til Masterutstillingen i desgin - Substans 2013, et seminar/ workshop med Tema: Design - Handling - Endring, "Design som aksjonstrigger".Seminar og workshops ble fordelt over tre dager, med avsluttende paneldebatt. Tema var Nygårdsparken i Bergen.

Vi har etablert kontakter med Norsk Form /AHO (Designlab for Sosial Innovasjon) MindLab i København, Glasgow School of Art (institute Design Innovation), Edinburgh College of art-School of Design.

Deltakere
Førstemanuensis Bente Irminger og førsteamanuensis Linda Lien, KHiB.

Finansiering:
Varighet: