Conversations

KU-prosjekter

Kunst- og designhøgskolen i Bergen stimulerer systematisk til faglig diskusjon som kan utfordre grensene for faglig erkjennelse innen kunst og design.

KHiB setter hvert år av budsjettmidler til KU-prosjekter og publikasjoner. Prosjekt- og publikasjonsmidlene forvaltes av en egen komité for kunstnerisk utviklingsarbeid. KU-komitéen ledes av rektor, har eksternt flertall og bred internasjonal deltakelse. Tre av de fire eksterne medlemmene er ansatt ved relevante, europeiske kunst- og designutdanningsinstitusjoner som prioriterer kunstnerisk utviklingsarbeid høyt. Ett medlem har erfaring fra det norske universitets- og forskningssystemet.

Søknader om støtte vurderes i henhold til fastsatte retningslinjer som har sitt utspring i internasjonale KU-referanser, samtidig som de reflekterer det norske rammeverket for forskning og KU. Faglig ansatte kan søke om støtte til større KU-prosjekter og publikasjoner to ganger i året. KU-komitéen vurderer også interne søknader til Prosjektprogrammet i Program for kunstnerisk utviklingsarbeid og andre strategiske KU-satsinger.
 
Menyen til høyre gir en oversikt over KU-prosjekter KHiB har støttet i tråd med KU-komitéens vurderinger og tilrådinger.

Bilde: Anne Helen Mydland, 'Conversations', 2011.
Anne Helen Mydland er professor i keramikk og leire ved Avdeling for kunst, KHiB.