Amber and Ben opening the seminar

Komité for kunstnerisk utviklingsarbeid 2013-2017

KHiBs ambisjon er å fortsette å styrke og heve kunstnerisk utviklingsarbeid (KU) av høy internasjonal kvalitet. Komitéen for kunstnerisk utviklingsarbeid (KU-komitéen) er et sentralt ledd i utviklingen og kvalitetssikringen av KU-arbeidet ved institusjonen.

KU-komitéen behandler søknader fra faglig ansatte om KU- og publikasjonsmidler, samt søknader til Prosjektprogrammet i regi av Program for kunstnerisk utviklingsarbeid og andre relevante KU-satsinger.

KU-komitéen består av syv medlemmer, har eksternt flertall. Medlemmer er basert i relevante kunst- og designutdanningsinstitusjoner som har fokus på arbeidet med KU. Dette for å kunne måle og sammenligne oss bedre i en internasjonal sammenheng. På møte deltar også KHiBs interne faglige KU-rådgiver, som er saksforbereder og sekretær for møtet.

KU-komitéen har normalt tildelingsmøter to ganger i året, er et rådgivende organ for KHiBs ledelse og deltar i Sensuous Knowledge-konferansene.

Medlemmer i Komité for kunstnerisk utviklingsarbeid 2013-2017

Hans Hedberg (SE)
Leder for fotografi forskning ved Gøteborgs universitet (GU), Sverige
Les mer

Jessica Hemmings (UK/IRL)
Professor visuell kultur og leder av fakultet for visuell kultur, The National College of Art & Design, Dublin, Irland
Les mer

Lysianne Léchot Hirt (CH)
Professor/dekan for designforskning, Geneva University of Art and Design, Sveits
Les mer

Andrew Morrison (NO/UK)
Professor Institutt for design (IDE) AHO, Norge
Les mer

Olaf H. Smedal (NO)
Professor Institutt for sosialantropologi, Universitetet i Bergen (UiB), Norge
Les mer

Gerd Tinglum, KHiB rektor og KU-komitéens leder
Les mer

Johan Sandborg, KHiB prorektor
Les mer

I tillegg møter Sol Sneltvedt, KU-rådgiver KHiB, saksforbereder og sekretær for møtet

Mandat for komitéen for kunstnerisk utviklingsarbeid

  • Tildele midler etter gjeldende retningslinjer til søknader fra ansatte om finansiering av KU-prosjekter og publikasjoner
  • Revidere retningslinjene for søknader etter behov, iht. Kunst- og designhøgskolen i Bergens strategiplan og andre relevante føringer
  • Bidra til planlegging og evaluering av Sensuous Knowledge-konferansene
  • Bidra i diskusjon med institusjonsledelsen om videreutvikling av KU-arbeidet ved KHiB iht. strategiplanen
  • Bidra til å styrke søknader inn mot Prosjektprogrammet i regi av Program for kunstnerisk utviklingsarbeid


Bilde: Fra 'Data is Political: A Symposium on Art, Design and Information Politics', kunstnerisk utviklingsarbeidsseminar, Bergen mars 2012. I arrangement av Amber Frid Jimenez og Ben Dalton, førsteamanuenser, Kunst- og designhøgskolen i Bergen.

Publisert: 03.04.2013 av Cecilia Gelin Oppdatert: 17.08.2015 av Sol Sneltvedt