Dyrdal-arbeide-detalj.jpg

Handlingsplan for kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning

Vi utvikler vår handlingsplan for kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning for å sikre KHiBs strategiplan 2012-2016.


Kunsterisk utviklingsarbeid (KU) og stabsutvikling

Sikre jevnlig stabsutviklingsseminarer gjennom året til å styrke forståelse av KU og kritisk refleksjon i institusjonen.

Ansvar: rektor, prorektor, seniorrådgiver for faglig utvikling for fagligansatte - 4 ganger i året (oppstart & "time-out"). Dekanene (med KU ledere) i avdelingene gjennom året. Fokus på og oppfølging av ansattes KU-tid i KU-gruppene ved avdelingen og i individuelle arbeidsplaner.

Stipendiater

Videreføre gode prosesser for rekruttering og utvikling av søknader til stipendiatprogrammet. Arrangere regelmessige stipendiatmøter for stipendiater ved institusjon. Stipendiatene integreres i KU-gruppene innenfor institusjonen for dialog og utveksling av kritisk refleksjon både på kunst og design.

Sikre intern og formell oppfølging av stipendiatprosjekter: avtaler, rapportering, oppmelding og andre milepæler. Arrangere regelmessige halvårlige møter for KHiBs veiledere i programmet.

Program for kunstnerisk utviklingsarbeid
Fortsatt delta i, og bidra til programmets fellesdeler. Bidra med kurs til stipendiater nasjonalt i henhold til Program for kunstnerisk utviklingsarbeid og Projektprogrammet i regi av Program for kunstnerisk utviklingsarbeid - programmets arbeidsfordeling basert på kvalifikasjonsrammeverkets krav.

Sikre KU-midler og søknadsprosesser
Videreføre avsetninger til KU-prosjekt, forskning og publikasjoner i årlige budsjett. Videreutvikle en god og informativ oversikt for å sikre bedre søknadsprosesser til interne kompetanse, prosjekt, KU, samt forskning- og publikasjonsmidler.

Styrke prosesser for søknader til Prosjektprogrammet i regi av Program for kunstnerisk utviklingsarbeid og andre eksterne finansieringskilder.

Komité for kunstnerisk utviklingsarbeid (KU)
Oppnevne ny ekstern internasjonal komité for kunstnerisk utviklingsarbeid i mars 2013 for perioden 2013-2017.

"Peer Review"
Etablere bank av "peer reviewers" for publikasjoner.

Formidling
Videreutvikle Rom8 som visnings- og diskusjonsrom for KU-arbeid. Videreutvikling av KHiB-web. Aktiv formidling av faglig ansattes KU. Utvikle en nyhetsbrevmodul for lettere formidling av KHIB-nytt.

Registrering av KU arbeid
Følge opp arbeid med KU-registrering på en faglig adekvat måte i CRIStin. Starte opp KHiBs registrering i CRIStin når systemet ivaretar våre fagområder på en tilfredsstillende måte. Registrering i CRIStin kommer ikke i bruk før 2014.

Arkiv

Starte prosessen med å bygge opp et arkiv for dokumentasjon og formidling av KU-arbeid (vitenarkiv) som knyttes til CRIStin. Arbeidet påbegynnes i 2013 og vil kunne tas i bruk i 2015.

Sensuous Knowledge
Videreutvikle Sensuous Knowledge-konferansen ut fra erfaringer med SK7.

Bilde: Del av Kari Dyrdal: "Jacquard Knuter Gul" (2010).

 

Publisert: 05.04.2013 av Cecilia Gelin Oppdatert: 01.08.2016 av Gard Andreas Frantzsen