Workshop

Artikler

Flere ansatte har de siste årene publisert artikler som bygger på eget kunstnerisk utviklingsarbeid eller forskning.

I antologien Bygdeutviklingas paradoks har Linda Lien, førsteamanuensis i grafisk design, skrevet teksten "Identitet på anbud", hvor hun drøfter etiske utfordringer og paradokser knyttet til identitetsdesign for kommuner. Antologien har sitt utspring i forskningsprosjektet "Norske Rom" ved Universitetet i Bergen.

 

Høgskolelektor i designteori, Einar Wiig, har skrevet artikkelen "Om å designe for livets siste fase" i Omsorg, Nordisk tidsskrift for palliativ omsorg.


Førsteamanuensis i fotografiteori, Christine Hansen, har publisert artikler i Objektiv, tidsskrift for kamerabasert kunst, og i Nytt Norsk Tidsskrift. Artikkelen "Hardangersaken og visualiseringen av et nasjonalt landskap" i Nytt Norsk Tidsskrift, er en omarbeiding av hennes prøveforelesning for PhD-graden.

Professor Nina Malterud har publisert en nøkkeltekst om fremveksten av kunstnerisk utviklingsarbeid i Norge og aktuelle utfordringer i feltet. Se lenke til fulltekstversjon i menyen til høyre.