Heli Rekula - Untitled (in between, diptych) 2011

Strategi for KU og forskning

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en stimulerende og energisk arena for utvikling av nye ideer og kunnskap.

Conversations

KU-prosjekter

Kunst- og designhøgskolen i Bergen stimulerer systematisk til faglig diskusjon som kan utfordre grensene for faglig erkjennelse innen kunst og design.

Dyrdal-arbeide-detalj.jpg

Handlingsplan for KU og forskning

Vi utvikler vår handlingsplan for kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning for å sikre KHiBs strategiplan 2012-2016.

KU dis

KU-organisasjon

KHiB legger til grunn en forståelse av kunstnerisk utviklingsarbeid som inkluderer ansattes individuelle kunstneriske/designfaglige arbeid og tematiske fellesprosjekter, kritisk dialog og refleksjon tett knyttet til det faglige arbeidet.

Amber and Ben opening the seminar

KU-komitéen 2013-2017

KHiBs ambisjon er å fortsette å styrke og heve kunstnerisk utviklingsarbeid (KU) av høy internasjonal kvalitet. Komitéen for kunstnerisk utviklingsarbeid (KU-komitéen) er et sentralt ledd i utviklingen og kvalitetssikringen av KU-arbeidet ved institusjonen.