Bilde av UHR-rapport om forskning og utviklingsarbeid innen fagområdet kunst

Ny rapport om forskning og utviklingsarbeid innen fagområdet kunst

En arbeidsgruppe oppnevnt av Nasjonalt råd for kunstnerisk utviklingsarbeid, Universitets- og høgskolerådet, har levert rapporten "Forskning og utviklingsarbeid innen fagområdet kunst. 1995 - 2015: 20 år med kunstnerisk utviklingsarbeid."

Arbeidsgruppen oppnevnt 8.4.2014 har bestått av:

  • Nina Malterud, seniorrådgiver Kunsthøgskolen i Oslo (2012-14) og Kunst- og designhøgskolen i Bergen (2014-), leder og sekretær i arbeidsgruppen
  • Torben Lai, studie- og forskningssjef Kunsthøgskolen i Oslo
  • Aslaug Nyrnes, styreleder Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (2010 - 14), professor Høgskolen i Bergen
  • Frode Thorsen, professor og instituttleder Griegakademiet, Universitetet i Bergen

Lenke til rapporten i pdf-format. Filen er laget for tosidig utskrift.

 

Publisert: 15.01.2016 av Mia Kolbjørnsen Oppdatert: 01.08.2016 av Gard Andreas Frantzsen