IMG_8210.jpg

Kunstnerisk utviklingsarbeid (KU) og forskning ved KHiB

Universitets- og høgskoleloven av 1995 sidestiller kunstnerisk utviklingsarbeid med forskning. Ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen er ambisjonen å styrke kunstnerisk utviklingsarbeid av høy internasjonalt kvalitet.


Kunstnerisk utviklingsarbeid er å tilegne seg ny kunnskap. Ved å være mer en summen av en rekke individuelle verk er kunstnerisk utviklingsarbeid en prosess som bidra til nytenkning, utvikling og innovasjon. Basert på kunstnerisk og design faglig praksis, kontekstualisering, metode og kritisk refleksjon, skal kunstnerisk utviklingsarbeid øke og utvikle forståelse og kunnskap i kunst og design.

Undervisningen ved KHiB  har sitt utspring i, og er basert på samspill med kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning.

Bilde: Eamon O'Kane, 'Fröbel Eames Studio: A History of Play', 2011; 'It´s about time', Ben Maltz Gallery, Otis College of Art and Design, LA, USA, 2011. Eamon O´Kane er professor i visuell kunst ved Avdeling for kunst.

IMG_8210.jpg

Om kunstnerisk utviklingsarbeid ved KHiB

Her finner du mer om det kunstneriske utviklingsarbeidet som gjøres ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen

Michelle Teran - urban project

Stipendiatprogrammet

Stipendiatprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid er en parallell til forskerutdanningene som er organisert som doktorgradsprogrammer.

Bilde av UHR-rapport om forskning og utviklingsarbeid innen fagområdet kunst

Ny UHR-rapport om forskning og utviklingsarbeid innen fagområdet kunst

En arbeidsgruppe oppnevnt av Nasjonalt råd for kunstnerisk utviklingsarbeid, Universitets- og høgskolerådet, har levert rapporten "Forskning og utviklingsarbeid innen fagområdet kunst. 1995 - 2015: 20 år med kunstnerisk utviklingsarbeid."

HC-Gilje-2009b.jpg

Program for kunstnerisk utviklingsarbeid

Det nasjonale Stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid ble igangsatt i 2003, ledet av et programstyre oppnevnt av kunnskapsdepartementet. Dagens Program for kunstnerisk utviklingsarbeid omfatter Stipendiatprogrammet og Prosjektprogrammet.

Dyrdal-arbeide-detalj.jpg

Handlingsplan for KU og forskning

Vi utvikler vår handlingsplan for kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning for å sikre KHiBs strategiplan 2012-2016.

Knipsu

KHiB-stipendiatenes kritiske refleksjoner

Kunst- og designhøgskolen i Bergen tilbyr utdanning på doktorgradsnivå gjennom stipendiatprogrammet. Spesielt for programmet for kunstnerisk utviklingsarbeid er at kunstutøvelsen skal stå i sentrum for stipendiatenes prosjekter.