bjørgvin fengsel-prosjekt

Spenstige designløsninger for Bjørgvin fengsel

Designstudenter ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen (KHiB) avsluttet nylig et stort prosjekt om Bjørgvin fengsel. Resultatene imponerte representanter fra Kriminalomsorgen.

Bilde: Bachelorstudent Tora Schei Rørvik presenterer for sine medstudenter. Foto: Magne Sandnes.

I syv uker har bachelorstudenter på siste året, fra fagområdene visuell kommunikasjon og møbel- og romdesign/interiørarkitektur, arbeidet på tvers i grupper med ulike problemstillinger knyttet til omgivelsene i Bjørgvin fengsel. Studentene foreslår ombygging av bygningene, ny romdesign og innredning, nye farger og materialer og forbedrete løsninger for skilting og informasjon.

- De har hatt fokus på at omgivelsene påvirker brukeren, på respekt og verdighet og på at god veifinning og informasjon øker tryggheten. De har forbedret omgivelsene, aktivitetene og logistikken for både innsatte, ansatte og besøkende, sier Eli-Kirstin Eide, professor i romdesign/interiørarkitektur ved KHiB, som har hatt ansvar for kurset sammen Jorunn Småland, førsteamanuensis i grafisk design.

Store endringer med få grep

Nylig ble studentenes arbeid presentert for representanter fra Kriminalomsorgen.

- Jeg er veldig imponert. Studentene har gjort byggene interessante med få grep, sier seniorrådgiver Ellen Svendsen i Kriminalomsorgen region vest.

Hun ønsker nå å invitere flere i ledelsen i Kriminalomsorgen og Statsbygg til et seminar med utgangspunkt i studentenes forslag. Disse kan danne utgangspunkt for en diskusjon om hvordan vi kan arbeide videre for å løfte triste områder i fengselet, sier hun.

Morten Skjærpe Knarrum syntes det var interessant å se mangfoldet og de forskjellige innfallsvinklene i studentenes prosjekter.

- Det er alltid bra å få inn noen nye og friske øyne. Studentene har jobbet både empatisk og reflektert, og vist at det ikke alltid er så mye som skal til for å skape store endringer, sier Skjærpe Knarrum.


Langvarig samarbeid

Kriminalomsorgen region vest har i flere år hatt et nært og godt samarbeid med Kunst- og designhøgskolen i Bergen (KHiB). Morten Skjærpe Knarrum er selv designer utdannet fra KHiB, der han leverte en masteroppgave om Vik fengsel i 2011. Det ble hans inngang til Kriminalomsorgen, der han nå har en deltidsstilling.

- De har satset tungt på design i Kriminalomsorgen region vest, fordi de ser at det har noe for seg. Gjennom å arbeide med design utvikler de innsatte en annen måte å tenke på. Vi utfordrer det som er etablert gjennom å ta dem med på utviklingen av forskjellige prosjekt, sier han.

I tillegg til jobben i Kriminalomsorgen driver Skjærpe Knarrum designbyrået Morten & Jonas, sammen med en annen KHiB-alumn, Jonas Norheim. Morten & Jonas er blant annet kjente for å ha designet lampen "Bake me a cake", som produseres av innsatte i fengsel.

Forsker i design

Samarbeidet med Kriminalomsorgen er også bakgrunn for et nytt doktorgradsprosjekt i design ved KHiB. I høst fikk Sunniva Storlykken Helland midler til prosjektet 'Breaking Circles'. Helland er utdannet master i design (visuell kommunikasjon) fra KHiB, og har siden 2014 arbeidet som designer hos Kriminalomsorgen. I dette prosjektet skal Helland forske på hvordan man kan bruke design til å lette innsattes overgang til å bli potensielle arbeidstakere og i større grad bruke arbeidsdrift som et virkemiddel for «empowering».

Publisert: 21.11.2016 av Mia Kolbjørnsen Oppdatert: 21.11.2016 av Mia Kolbjørnsen