Avd kunstakademiet - fasade

Prøveforelesninger - 100% professor i skulptur og installasjon

Prøveforelesninger og prøveveiledninger for stillingen som 100 % professor i kunst med hovedvekt på skulptur og installasjon finner sted 1. og 9. november i C. Sundts gate 53.

Tirsdag den 1. november

Kl. 09.30: John Audun Hauge

Kl. 13.00: Yvette Brackman

Mandag den 7. November

Kl. 09.00: Åsil Bøthun

Alle prøveforelesningene vil skje i Auditoriet i C.S. Gate 53, 4. etasje

Hver prøveforelesning varer i 30 minutter. Her skal søkeren gi en presentasjon av seg selv, arbeidet sitt, egne prosjekt, samt reflektere rundt undervisning og pedagogisk tilnærming og kunstnerisk utviklingsarbeid.
Forelesningen avsluttes med spørsmål fra ansatte og studenter (ca 10 min). Etter dette vil student Beatrice Bolstad presentere sitt eget prosjekt (ca 10 minutter)  Søkerne til stillingen vil deretter gi veiledning til studenten i 30 minutter.

Velkommen!

Publisert: 31.10.2016 av Gard Andreas Frantzsen Oppdatert: 31.10.2016 av Gard Andreas Frantzsen