Kreisfege

Herbert Wiegand med utstillingen 'Om Tid' i Rom8

Herbert Wiegand‘s utstilling 'Om Tid' viser eksempler på kunstnerisk arbeid som fokuserer på begrepet tid. De utstilte arbeidene reflekterer arbeidsområdene grafikk, skulptur og animasjon.

Animasjonsfilmene er stort sett stop-motion-filmer som beskjeftiger seg med tid og kommunikasjon, og to av dem er blitt ferdigstilt i 2016. Som kunstnerisk utviklingsprosjekt står serien Die Zeit (tiden) i fokus. Filmen er støttet av KHIB.

Herbert Wiegand har skannet nesten 30 årganger av tittelbladet til den tyske ukesavisen Die Zeit, og av den engelske avisen The Times. Wiegand undersøker gjennom en foto/grafisk prosess fenomenet tid, og prøver å gi et billedkunstnerisk svar på spørsmålet hva tid egentlig er.

Åpning 2. november kl. 18.
Siste utstillingsdag er 9. november.

Utstillingen er åpen daglig fra 15.00-18.00.

Publisert: 02.11.2016 av Gard Andreas Frantzsen Oppdatert: 02.11.2016 av Gard Andreas Frantzsen