Foto Snoehetta 4Web

Stopper høyhuset på Mølleneset

I tråd med reguleringsplanene for Møllendal griper regjeringen inn v/ statsråd Jan Tore Sanner, og stanser planene for et høyhus ute på Mølleneset.

Langs sjøsiden, til høyre for nye KHiB, var det tiltenkt at høyhuset skulle reises. Nå blir det ikke noe av. Foto: Snøhetta

I et brev fra kommunalminister Jan Tore Sanner til Fylkesmannen i Hordaland fremkommer det at Kommunal- og moderniseringsdepartementets (KMD) syn på høyhus-saken er at bygget er i strid med vedtatte overordnede planer.
Sanner slår også fast i brevet at bystyrets reguleringsplan for Mølleneset felt B1 (22.10.2014) ikke er tilstrekkelig begrunnet og at saken ikke er godt nok opplyst til at departementet kan godkjenne planen. KMD har derfor fattet følgende vedtak:

"I medhold av plan- og bygningsloven § 12-13 andre ledd godkjenner ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet reguleringsplan for Mølleneset felt B1 vedtatt den 22. oktober 2014."

Planforslaget fra det private firmaet Mølleneset ASO ville ha innebåret et høyhus for boliger med 16 etasjer og en høyde på 53 meter, med 42 boenheter. En sol-/skyggestudie utført av Statsbygg som legger til grunn et så høyt bygg har vist at slagskyggen på kveldstid mot Kunst- og designhøgskolen vil være betydelig, og dessuten svekke lysforholdene i skolens innvendige lokaler. 

Les mer om saken i BT 27.09.2016 (NB! bak betalingsmur)

(De som sitter på en datamaskin tilknyttet KHiBs nettverk kan bruke linken her)

Publisert: 27.09.2016 av Gard Andreas Frantzsen Oppdatert: 27.09.2016 av Gard Andreas Frantzsen