Kafe

Galleri, kafé og kino i nybygget har fått navn

Rom 61, Munck og Knut Knaus blir navnene til galleri, kafé og kino/auditorium i KHiBs nye bygg.


Bilder: Plan 1 – Kinoen/auditoriet og Plan 2 – Kafeen og galleriet

Prosjektgruppen for brukerutstyr i nytt bygg har gitt Kafégruppen mandat til å gjennomføre en navnekonkurranse for kaféen, kinoen/auditoriet og galleriet i nybygget.

Kafégruppen er bedt om å gjennomføre konkurransen og utarbeide forslag til premie. Kafégruppen er også bedt om å være jury i konkurransen. Ashley Booth og Ann Helen Mydland fra Skilt og navngruppen er med i juryen.

Det ble etablert en e-postadresse navnekonkurranse@khib.no med link til alle medlemmene av kafegruppen.

Som premie mottar vinneren «Bykortet» til en verdi av kr 1200 pr premie.

17.03.16 hadde Kafégruppen møte om navnekonkurransen. I møtet ble evalueringskriterier for valg av navn drøftet. Kriteriene ble vurdert i forhold til om de må, bør eller kan vektlegges. Gruppen kom frem til følgende kriterier:
• Norsk navn (må)
• Originalitet/klang i navnet (må)
• KHiB og nybyggets identitet, historie og/eller fremtid (må)
• Relasjon til navn i bygget forøvrig (bør)
• Målbære kvalitet eller funksjon (kan)
• Stedstilknytning, lokal tradisjon (mølle, verksted), (kan)
• Målgruppe er studenter og ansatte (kan)

Frist for navneforslag ble satt til 17.03.16. Ved fristens utløp var det kommet inn til sammen 56 navneforslag, fordelt på 24 forslag til kaféen, 18 forslag til galleriet og 14 forslag til kinoen/auditoriet.

20.04.16 hadde juryen evalueringsmøte.

Tilstede: Ellen, Bjarte, Susanne, Linda O, Linda L., Øivind og Ashley.
Fraværende: Anne Helen og Arja.
Møtet innledet med å gjennomgå prosessen for navnekonkurransen og kriteriene for valg. Før evalueringen startet ble det foretatt noen avklaringer knyttet til konkurranse:
• Kan juryen i samråd med bidragsyter foreslå justeringer i navnet?
Juryen var enig om at dette lå i gruppens mandat.
• Kan juryen avvise alle forslag på ett eller flere rom?
Juryen var enig om at dersom det ikke var kommet inn tilstrekkelig gode navn, så kunne alle forslag på ett eller flere rom avvises.
• Kan juryen bruke et forslag gitt på ett rom på et annet?
Juryen var enig om at et foreslått navn kunne brukes på et annet rom enn det forslagstiller hadde fremmet navnet for.
• Må premier deles hvis flere har samme vinnerforslag?
Juryen var enig om at ved flere forslag på samme navn, skulle det trekkes en vinner blant disse.
Evalueringen foregikk ved at juryen først hadde en runde på hva det enkelte jurymedlem la særskilt vekt på i sin vurdering av navneforslagene. Dernest ble alle forslagene presentert samlet og gjennomgått rom for rom. Første utsiling i evalueringen foregikk ved eliminasjonsmetoden, der juryen, med utgangspunkt i kriteriene over, samstemt gjennomgikk hvilke forslag man mente ikke nådde opp i konkurransen. Navneforslag som flere jurymedlemmer mente kunne være aktuelle ble stående som prekvalifiserte til neste evalueringsrunde. Følgende navneforslag gikk videre til siste evalueringsrunde:

Kafé

Galleri

Kino / auditorium

Munck

Rom 61

Bødker

Knut Knaus

Blikk (Blikkfang)

Blikk (Blikkfang)

 

 

Knut Knaus


I siste runde ble de gjenværende navneforslagene evaluert med utgangspunkt i ytterligere vurdering av begrunnelsene fra forslagsstillerne. Sluttevalueringen ble foretatt ved avstemming, som ga følgende resultater:

Kafé stemmer            

Galleri stemmer         

Kino / auditorium stemmer

Munck 6

Rom 61 6

Bødker 0

Knut Knaus 1

Blikk 1

Blikk 0

 

 

Knut Knaus 6


Stemmetall er ulikt pga. blanke stemmer.

Trekning av vinnere

Flere forslag hadde samme navn, eller variasjoner over samme navn. Av disse ble vinneren trukket ut ved loddtrekning. Følgende vinnere er kåret:

Rom                      

Navn på rom        
(vinnerforslag)

Navn på vinner       

Kafé

Munck

Andreas Servan

Galleri

Rom 61

Kari Bjørgo Johnsen

Kino/auditorium

Knut Knaus

Jon Petterson

 

Juryens vurdering av navnene:


Kafé: «Munck»

Navnet knyttes til stedets tidligere historie og folks bevissthet om stedet. Munck Cranes er navnet på virksomheten som var etablert på eiendommen der ny kunst- og designhøgskole nå er bygget. Navnet «Munck» klinger godt, og kan gjerne ta ulike former – Kafé Munck, «Muncken». Muntlig har også navnet dobbel betydning i forhold til kunstneren, selv om skrivemåten er forskjellig.

En av forslagsstillerne skrev: Etter Munck bygget som låg her tidlegare, og så klinger det godt! "Skal me gå å ta oss ein pils på Muncken eller?") evt Kafè Muncken om me skal vera fin på det.
En annen skriver: Når navnsetting skal markere tilhørighet til sted og historie er det umulig å komme utenom MUNCK som del av denne historien. Denne logoen som fortsatt er sterk i sitt visuelle uttrykk lever fortsatt i bevisstheten hos mange. Dersom rettighetshavere sier seg enig bør KHiB utnytte dette til å skape kontakt med lokal befolkning og besøkende.

Galleri: «Rom 61»
Navnet klinger godt og viderefører navnet fra utstillingsrommet Rom 8 i Vaskerelven 8 til Møllendalsveien 61. Samsvarer også med Skilt- og navnegruppens anbefaling om å bruke nåværende adresser for KHiB i navngivning. Fra en av forslagsstillerne: «Rom 8 transformert og transcendert i Møllendalsveien 61. Vi tar med noe av det beste vi har».

Kino/auditorium: «Knut Knaus»
Juryen likte også klangen i navnet Knut Knaus. Navnet var egentlig forslått for kaféen, og var med i finalerunden der, men tapte for «Munck». Juryen synes navnet imøtekom de fleste evalueringskriteriene. Samtidig har navngivning av kinoer i Bergen også har en viss tradisjon for å bære personnavn: Magnus Barfot, Ole Bull, og nå Knut Knaus kino. Knut Knaus er kanskje ikke veldig kjent blant folk flest, men flere ved KHiB kjenner navnet. En av forslagsstillerne skrev en overbevisende begrunnelse:

Knut Knaus var overlærer i ”Dekorativ Form” ved Bergen Kunsthåndverkskole, BKHS fra 1954 til 1970. Han var utdannet arkitekt og blant mye annet, ansvarlig for utforming av de spesielle vinduene i det opprinnelige Munck-bygget som nå er historie. Hans mangfoldige virke og generøse personlighet kan stå som eksempel og inspirere til tverrfaglig samvær i den nye kafeen. I det sosiale samvær var han aktiv som visedikter og fremførte sine viser med glede. Den ene gangen jeg opplevde ham tok han, i mangel av gitar, armen til Grete Smedal (professor) og sang sin egen vise ”Søte Venninne, kom og bli med” til egen melodi: Mykt og innsmigrende i tangotakt.

Offentliggjøring av vinnere og premieutdeling:
Offentliggjøring av vinnerforslag , samt premieutdeling til vinnere av navnekonkurransen vil bli foretatt og dokumentert på KHiBs nettsider.
Det tas forbehold om at navneforslagene må godkjennes og sikres i forhold til opphavsrettigheter før disse kan tas i bruk. Det pågår en prosess for dette.

Auditoriet

Publisert: 26.05.2016 av Gard Andreas Frantzsen Oppdatert: 26.05.2016 av Gard Andreas Frantzsen