Kilpper

Kilpper og Kierulf på Nasjonalmuseet

KHiB-professorene Thomas Kilpper og Annette Kierulf stiller ut sammen med førsteamanuensis Caroline Kierulf på utstillingen 'Avtrykk. Tresnitt fra fem århundrer' på Nasjonalgalleriet.

Bilde: Thomas Kilppers arbeid fra utstillingen 'Avtrykk. Tresnitt fra fem århundrer' på Nasjonalgalleriet. Foto: Nasjonalmuseet.

Utstillingen setter søkelyset på tresnittets uttrykksmuligheter og funksjoner. Inndelingen i ulike temaer forteller først og fremst om materialets og teknikkens rolle for billeduttrykket.

Thomas Kilpper arbeider med tresnitt i store formater og med et samfunnskritisk perspektiv. I utstillingen har han fått en egen sal, hvor han bruker gulvet til å lage tresnitt og deretter montere avtrykkene som en tredimensjonal installasjon i rommet.

Thomas Kilppers prosjekt springer ut fra et kurs ved KHiBs Avdeling for kunst, og er tilknyttet hans kunstneriske utviklingsarbeid. Fire studenter deltok i arbeidet med å utvikle og realisere dette stedsspesifikke og eksperimentelle gulvtresnittet.

Fra kursbeskrivelsen

"The entire floor of the given space - about 80 sqm - will be our template and carving area. Our starting point and subject for this work will be the very site (the National Gallery, Oslo and Norway as a whole), its history to make art accessible to the people. It includes reflections on our everyday life as artists. We will address the recent governmental review figuring out that artists living conditions have worsened in the last 10 years… Straight after carving we will take various prints – on paper and fabric – with a specially made printing roller. Subsequently we will install and hang some of the prints alongside with the floor-piece / the negative as part of the above mentioned exhibition."

Les mer om utstillingen og se videointervju med Thomas Kilpper på Nasjonalmuseets sider. 

Her finner du også linker til de gode anmeldelsene utstillingen har fått i pressen.

Publisert: 16.11.2015 av Mia Kolbjørnsen Oppdatert: 17.11.2015 av Jane Sverdrupsen