Hildur

colors of belonging

Utstillingen 'colors of belonging' av Hildur Bjarnadóttir åpnet på Bergen Kjøtt 14. november 2015. Bjarnadóttirs utstilling markerer avslutningen på det tre år lange kunstneriske forskningsprosjektet 'Textiles in the Extended Field of Painting'.

colors of belonging står til søndag 29. november 2015. Den er åpen i helgene fra kl. 12 - 17 og onsdag, torsdag og fredag fra kl. 14 - 18.

Denne utstillingen marker avslutningen på det tre år lange kunstneriske forskningsprosjektet Textiles in the Extended Field of Painting foretatt under det nasjonale stipendiatprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen. Stipendiatprogrammet er en utdannelse tilsvarende akademisk organiserte ph.d- programmer.

Hildur Bjarnadóttir om colors of belonging:

Arbeidene i denne utstillingen utforsker ønsket om å finne sin plass i verden, sitt eget sted. For tre år siden ervervet jeg et stykke land syd på Island. Jeg hadde ingen tilknytning til dette stedet fra før og har siden den gang brukt tiden til å skape et rotfeste og planlegge en fremtid her. Tomten befinner seg i midten av et jordbruksområde, er flat og har utsikt til de omliggende fjellene og havet. Her finner man en mangfoldig flora bestående av blant annet mjødurt, hvitmaure og teiebær, som er typisk for denne landsdelen.

Utstillingen colors of belonging tar utgangspunktet i dette jordstykket. Stedet fungerer for meg som en plattform for å tenke over begreper som tilhørighet og økologiske forstyrrelser. Med utgangspunkt i dette stedet posisjonerer jeg meg i rom og tid – personlig, politisk og kunstnerisk.

Plantene fungerer som opptaksenheter til stedet der de har vokst opp, og de økologiske og sosiale systemene de tilhører. Innsamling av informasjon skjer gjennom jorden og luften – gjennom plantenes rotsystemer, kronblader, blomster og blader. Denne informasjonen videreføres i fargen som jeg utvinner fra plantene, og som jeg bruker i arbeidene mine.

Viktige elementer i prosjektet er vevde malerier og plantefarget silke. Maleriene er laget av plantefarget ull og lintråd dekket med akrylmaling. Ved å bruke disse to fargesystemene, den ene industriell og den andre et naturlig system, skjerper jeg den individuelle karakteren til hver farge og skaper en dialog mellom de to typene elementer. I arbeidet mitt bruker jeg farge som et materiale; jeg er mer opptatt av hvor fargen kommer fra, enn hvordan den ser ut. Hvert enkelt arbeid i silke er farget med fargen fra en plantesort, og jeg bruker bygningsstrukturen til utstillingsrommet som innrammingsredskap for disse verkene.

Alle arbeidene i utstillingen er spesifikt knyttet til en viss tid og et visst sted og kan betraktes som systemer som eksponerer ulik informasjon, ulike følelser og elementer fra landet ved at man ser dem fra forskjellige synsvinkler. Dette er mine systemer, de er kunstneriske, subjektive og autonome og gir en struktur til forskningen som har resultert i denne utstillingen.

Hildur Bjarnadóttir

Om kunstneren:
Hildur Bjarnadóttir er en islandsk kunstner som bor i Bergen, Reykjavík og Þúfugarðar syd på Island. Hun har en Bachelor in Arts fra tekstil fra den Islandske kunst og håndverksskolen og en Master in Fine Arts fra New Forms Department ved Pratt Institute i Brooklyn. Hennes arbeider har blitt presentert i solo- og gruppeutstillinger på arenaer som: The Reykjavík Art Museum (IS), The Iceland National Gallery (IS), Stenersen Museum, Oslo (NO), Kunstnerforbundet, Oslo (NO), The Mint Museum, Charlotte NC, (USA), The Museum of Art & Design, NY (USA), The Bronx Museum, NY (USA) and the Boise Art Museum, Boise, ID (USA).

Publisert: 09.11.2015 av Mia Kolbjørnsen Oppdatert: 16.11.2015 av Gard Andreas Frantzsen