not storytelling but storychanging.png

Rom8: Ikke historiefortelling, men historieforandring

Bruk av design for å synliggjøre muligheter, mobilisere lokalbefolkningen og realisere ideer – på Laksevåg. En utstilling om Laksevåg, menneskene som bor der, deres drømmer for framtiden og hvordan noen av drømmene kan gå i oppfyllelse av Linda Lien og Bente Irminger. Rom8 er åpent fra 10. juni til 26. juni.

Del 1 vil bestå av workshops. Rom8 vil bli gjort om til et åpent designstudio der folk inviteres til å ta del i og reflektere over samfunns- og stedsutviklingsprosesser. Hvordan kan slike prosesser være inspirerende og inkluderende? Drømmer vil bli samlet inn, illustrert, delt og diskutert, med Laksevåg som case.

Del 2 finner sted i november og vil bestå av en utstilling der resultatene og konklusjonene fra workshopene og feltarbeidet på Laksevåg blir presentert. Hva har skjedd med drømmene?

Workshopene og utstillingen er en del av et pågående forskningsprosjekt ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen. Målet med prosjektet 'Not storytelling, but story changing' er å aktualisere og utfordre design som en katalysator for samfunnsutvikling. Prosjektet tar utgangspunkt i designernes egne lokalsamfunn. Det vokste ut fra en frustrasjon over alle mulighetene de så, som tilsynelatende ble oversett av andre. De lurte på hvor lite som skulle til for å gjøre ting bedre. Gjennom små, lokale prosjekter observerte de hvordan design kan brukes til å synliggjøre muligheter og stimulere til handling. Det visuelle språket er et kraftfullt virkemiddel for å identifisere muligheter og inspirere folk til å ta del i utformingen av sine egne miljøer. Prosjektet fokuserer på mennesker og samfunn og hvordan design kan bidra til endring.

NotBut består av designerne og førsteamanuensene Bente Irminger og Linda Lien fra Kunst- og designhøgskolen i Bergen, som eksperimenterer med designaktivisme rettet mot samfunns- og stedsutviklingsprosesser.

Åpningstider: Tirsdag-fredag 14-18, lørdag-søndag 12-16.

 

not storytelling but storychanging 2.png

Publisert: 09.05.2014 av Cecilia Gelin Oppdatert: 19.03.2015 av admin