tonight flyer2.jpg

Rom8: Tonight:) Synsmaskinen

SYNSMASKINEN er en ny performance-gruppe dannet av den danske kunstneren Frans Jacobi, professor i performance og tidsbasert kunst ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen. 22.5 + 24.5 - 1.6. TONIGHT, live performance, 23. mai kl. 16-20.

Under åpningsforestillingen av SYNSMASKINEN vil Jacobi framføre en coverversjon av stykket TONIGHT :-), som opprinnelig ble satt opp i 1994 av den norske teatergruppen BAKTRUPPEN i Hamburg, Frankfurt, Berlin og Bergen. Ved å velge å starte med et verk av BAKTRUPPEN, knyttes SYNSMASKINEN-prosjektet til den særskilte bergenske tradisjonen med gruppe-performance.

TONIGHT:-) ble beskrevet som "et hypertekstuell foredrag om industri, teknologi, tid og minne på 350 kvadratmeter store syntetiske tepper". Stykket vekkes nå til live igjen som "et hypertekstuelt seminar om abstrakte maskiner på 106 kvadratmeter store ekte tepper". Den nye versjonen er faktisk et forsøk på å etablere stykket som en abstrakt maskin i kraft av seg selv.

Dette første prosjektet utgjør selve SYNSMASKINEN-metoden: En gruppe kunstnere og tenkere inviteres til et samarbeid om å etablere en "abstrakt maskin". Denne maskinen bearbeider innholdet som måtte være for hånden og produserer en ny performance. TONIGHT:-) er en kollektiv maskin som inkluderer ulike tekstutdrag, et foredrag, en live kommentar-feed via internett, lyd og bevegelse.

I det opprinnelige stykket var det to ord som sirkulerte som overskrifter gjennom hele framførelsen: MINDSCAPE og FREUDLAND. Disse to overskriftene markerer territoriet: Den kollektive bevisstheten som internett utgjør og den kollektive underbevisstheten til deltakerne. Mellom disse - og i begge - utvikler TONIGHT:-) seg som en "blanding av ulike typer identiteter i et mindscape som tilfeldigvis befinner seg i Freudland, eller "landet for metaforisk psykoanalyse".

MINDSCAPE: når du fokuserer tankeboksen din på dødens landskap, bør du ikke være interaktiv.[i]

Denne første versjonen av SYNSMASKINEN består av en gruppe kunstnere og tenkere som hver og en tilfører en funksjon til det overordnede maskineriet som utgjør TONIGHT :-).

Den svenske kunstneren Kerstin Juhlin installerer 106 kvadratmeter store tepper og lager en diagrammatisk hyperanalyse av TONIGHT :-)

Den østeriske forfatteren Gerald Raunig holder foredraget "A Thousand Machines" (tusen maskiner).

Den norske poeten Terje Dragseth leser og synger fra sin maskinelle bok Bella Blu.

Den norske kunstners-duoen Undersentralen aka Kjersti Sundland / Anne Bang Steinsvik improviserer med lyd og video som avbrytelser og assosiasjoner sammen med trommeslager Kjell-Olav Jørgensen.

Kunstneren Cornelia Solfrank bidrar med hyperkritiske kommentarer live fra Dundee.

Den norske skuespilleren Jone Slettebak skal lese fire originaltekster fra TONIGHT:-) som tekst og en gruppe av tre utøvere vil oversette disse tekster inn simultan bevegelse (Jacobi/Steinsland/Fivelstad).

Cecilia Gelin deltar som kunstner/forsker.


TONIGHT:-) framføres fredag 23. mai kl. 16-20.

Påfølgende uke vil Rom8 fungere som en åpen forskningslab for SYNSMASKINEN. Frans Jacobi og andre gjester vil være til stede.

TONIGHT :-) SYNSMASKINEN
Kerstin Juhlin,
Gerald Raunig, Terje Dragseth, Monstrous Little Women, Cornelia Solfrank, Jone Slettebak, Irene Steinsland, Sigrid Fivelstad, Cecilia Gelin and Frans Jacobi.


[i]"MINDSCAPE: when you get your mindbox fixed on deathscape you should not be interactive." Fra BAKTRUPPEN 1986-2008, CD-boks, +3DB Records


ADDITIONAL PROGRAM:

The following week Rom8 will act as an open research-lab of SYNSMASKINEN.

24.5. at 16.30: IS THERE ANYBODY OUT THERE?
- an introduction by Frans Jacobi

25.5. at 16.30: HOPES & DREAMS WITHIN SYNSMASKINEN
- a dialogue between Margrethe K Brekke and Frans Jacobi set adrift by the film THE SOUND OF PLANTS FIGHTING FOR LIFE by Frederik & Frans Jacobi.

28.5. at 16.30: UNDERSENTRALEN
aka Kjersti Sundland/Anne Bang Steinsvik
- digging deeper into Tonight's footage.

29.5. at 16.30: INTRODUCING GOLD MAN
- performance by Frans Jacobi

30.5. at 16.30: THE LITTLE BEARS
- a cover version of another play by Baktruppen (1987).


Publisert: 09.05.2014 av Cecilia Gelin Oppdatert: 19.03.2015 av admin