Sabine-Popp_Graphics2.jpg

Rom8: Work Study

Sabine Popp, Clare Reynolds, Kate Lynch, Carl Fedarb og Sofie Knudsen Jansson møttes gjennom det kunstneriske utviklingsprosjektet "Topographies of the Obsolete". Noen elementer fra dialogen om Work Study er blitt overført fra en tidligere keramikkfabrikk i England til en laboratorielignende situasjon i ROM8 i Bergen. Utstillingen står til 13. april.

Dokumentasjon av systemer og notater fra arbeidsprosesser dannet utgangspunktet for å utforske og forestille absurditeten i tapet av produksjon og arbeidsfellesskap på stedet. Kunstnerne var dialogpartnere gjennom flere opphold i Stoke-on-Trent i 2013, og de fortsetter nå diskursen ved å forene elementer de har utviklet hver for seg.

Utstillingsåpning:
3. april 2014, kl. 17 - 19.

Visningsperiode:
3. - 13. april 2014

Lokale:
Rom8, Vaskerelven 8, Bergen

Åpningstider:
Tirsdag, onsdag og fredag: 14 - 18
Torsdag: 17 - 20
Helg: 12 - 16
Mandag: stengt

Arbeidet tok utgangspunkt i ideen om effektivitet i handling og bevegelse som preget industriell produksjon. Den ble videreutviklet gjennom flere opphold ved den tidligere Spode-fabrikken, noe som ga mulighet for fysisk medvirkning, arkivforskning og mange ulike dialoger. Ulike skjemaer for oppfølging, utførelse og fornying av arbeidsprosesser ble funnet strødd på gulvet i et kontorlokale i den tidligere arbeidsstudieavdelingen (Work Study Department). Det var noe hult og absurd over arbeidsstudiesystemet nå etter at produksjonen hadde tatt slutt. Målet med prosjektet er å utforske og spille ut denne absurditeten som et fåfengt forsøk på å forstå den menneskelige tilstand i en endringsprosess og å spørre hva arbeid er og betyr for oss mennesker.

Særlig ett dokument tiltrakk vår oppmerksomhet og dannet kjernen i våre utforskningsmetoder: Skjemaet for kroppslig ubehag (Body Part Discomfort Form) ble tidligere gitt til arbeidere som kjente kroppslig smerte for å spore opprinnelsen til smertene ved å analysere bevegelsene deres og arbeidsmiljøet. Utdrag fra skjemaet ble gitt til noen av dialogpartnerne som ble bedt om å utføre spesifikke oppgaver og å komme med sin personlige respons. Kroppslig erfaring i handling og rom utforskes parallelt med analytiske systemer for overvåkning; handlinger utføres for å oversette fra et språk til et annet eller for å utslette informasjon ved hjelp av videokameraets observerende blikk, kroppsbevegelser, lydopptak, tegnede linjer, dokumentbehandling, maling på leire, silketrykk og nedtegnelser. Behag og ubehag i visse sitasjoner, innsamling av informasjon gjennom kroppslig medvirkning, formulering av og brudd på regler, å holde ut repetisjon, fragmenteringen av oppgaver kontra ideen om et arbeidsfellesskap og respekt for fortiden, dets dokumenter og grundige dokumentasjon av arbeidsprosesser er noen av temaene som ble diskutert i en utvekslingsprosess mellom de involverte.

For å bringe noen av disse dialogene inn i Rom8 ønsker vi å teste forholdene mellom elementene og meningene som kan oppstå når de tas ut av sin opprinnelige kontekst og overføres til laboratorieforholdene som preger den hvite kuben.

Arbeidet til Sabine Popp er basert på utforsking av et konkrete geografisk sted og menneskers forhold til dette stedet. Undersøkelsen av den gjensidige påvirkningen mellom psykiske og fysiske forhold er basert på ideen om sted som en ramme for dagliglivets struktur, der individets selvforståelse manifesterer seg i samspill med det fysiske. Popp er høgskolelektor i keramikk og leire ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen.

Billedkunstner Kate Lynch bor og arbeider i Stoke-on-Trent i England. Kunsten hennes dreier seg om det historiske, det nedarvede og det arketypiske. Tidligere brukte mønstre, tekster og bilder blir dekonstruert og fordreid gjennom manipulasjon av skala og ved å legge på overflater og bilder lag-på-lag. I en kort periode hjalp Lynch Popp med elementer av "Work Study"-rommet for deretter å utvikle sine egne verk som en respons til prosjektet.
www.unstructuredmaterial.blogspot.co.uk


Clare Reynolds er en uavhengig dansekunstner, koreograf og medregissør i performance-gruppen Restokebased i Stoke-on-Trent i England. Arbeidet hennes er primært forankret i lokalsamfunnet der hun skaper og fremfører dans med folk i alle aldre og med ulik erfaring. Reynolds samarbeidet med Popp på Spode Works og fremførte improvisert dans inspirert av omgivelsene for kameraet.
www.restoke.org.uk

Carl William Fedarb, som er født og oppvokst i Stoke-on-Trent, har en hengiven tilknytning til området og dets historie. Han forsker på filosofien knyttet til bevegelser i natur, teknologi og lyd. Han assisterte Popp under "Work Study" i Spode og har utviklet en audiorespons.

Kunstner Sofie Knudsen Jansson jobber og bor i Bergen i Norge. Hennes arbeid fokuserer på oppfatningen av tid og rom. Koblingen mellom tid og bevegelse og forholdet mellom kropp og sinn utforskes gjennom repetisjon og performative strategier. Som student på KHiB var Jansson var involvert i "Topographies of the Obsolete", og hun har også vært tilknyttet prosjektet etter at hun ble uteksaminert i 2013.
www.sofjansson.blogspot.no

Mer informasjon om "Topographies of the Obsolete": www.topographies.khib.no

Work Study er støttet av:
KHiB og Bergen Senter for Elektronisk Kunst

 

  Bergen Senter for Elektronisk KunstBergen Senter for Elektronisk Kunst.png

Publisert: 01.04.2014 av Kjetil Helland Oppdatert: 19.03.2015 av admin