100Norway.jpg

100% Norway - by KHiB i 2014

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er invitert av Norsk Designråd og Den norske ambassaden i London til å designe og kuratere utstillingen "100% Norway" 2014. Prosjektledere er professorene Dave Vikøren og Petter Bergerud ved Avdeling for design.

På tegnebrettet i Marken 37 er de to professorene nå i full gang med å designe den 260 km store utstillingen. - Vi er invitert fordi vi har markert oss på den internasjonale designarenaen gjennom flere år. Arbeidet vårt har blitt lagt merke til. Jeg betrakter oppdraget med 100% Norway 2014 som en anerkjennelse av innsatsen vår, sier Dave Vikøren.

Utstillingen "100% Norway" har vært et sentralt, norsk bidrag under den årlige London Design Festival siden 2004. Utstillingen har presentert og promotert ny norsk design og høstet mye god omtale og lovord. Arrangører har vært Utenriksdepartementet/Den norske ambassaden i London, Norsk Designråd, Innovasjon Norge og Norsk Industri. I 2013 deltok ikke lenger Norsk Industri og Innovasjon Norge i prosjektet. For 2014 har styret bak 100% Norway valgt å fornye konseptet, og Norsk Designråd og UD/ Ambassaden i London har invitert KHiB til å ta ansvar for design og kuratering av utstillingen i 2014.

Kunst-  og designhøgskolen i Bergen fokuserer gjennom sitt kunstneriske utviklingsarbeid på utvikling og nyskaping av design. KHiB har vært aktiv med å produsere utstillinger som viser prosesser og resultater av dette arbeidet i internasjonale sammenhenger, blant annet i Seoul, Helsinki og Stockholm.

Også studentprosjekter fra masterstudiene ved designutdanningsinstitusjonene i Norge skal plukkes ut til utstillingen for å vise hva fremtidens designere er opptatt av. Et knippe prosjekter fra Kunsthøgskolen i Oslo, Arkitektur- og desinghøgskolen i Oslo, NTNU, Høgskolen i Oslo og Akershus og Kunst- og designhøgskolen i Bergen skal være med på utstillingen.

Fristen for å søke om å få stille ut på utstillingen er 15. mai. Utstillingsobjektene blir valgt inn på bakgrunn av et designfaglig juryarbeid.

Gå til 100% Norway sin nettside

Gå til Den norske ambassaden i London sin nettside

Publisert: 31.03.2014 av Astri Kamsvåg Oppdatert: 19.03.2015 av admin