topographies of colour_riktig.jpg

Rom8: "Topographies of Colour"

KU-prosjektet "Topographies of Colour" er del av en undersøkelse rundt farge i ulike medier; som lys og som pigment, digitalt og analogt. I Rom8 handler det om funksjon og persepsjon av farge og lys, hvordan kan de opptre, hvordan gjøre det immaterielle materielt? Nå inviteres publikum til en samtale om og presentasjon av arbeidet. Åpning i Rom8 onsdag 26. februar kl. 17–20, utstillingen står til 2. mars.

Tone Saastad er førsteamanuensis ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen, Avdeling for kunst. Fargen har vært et tilbakevendende tema i hele hennes kunstneriske produksjon, hovedsakelig gjennom tekstile medier. Senest vises dette i hennes Pixelprosjekt, der historier blir abstrahert og fortalt på pikselnivå. 

Prosjektet som presenteres i Rom8 er en videreutvikling av det stedsspesifikke arbeidet Topographies of Colour; Spode (2013), som Tone Saastad utviklet til utstillingen Vociferous Void, i regi av KU-prosjektet Topographies of the Obsolete. Dette samarbeidsprosjektet behandler spørsmål knyttet til det postindustrielle landskapet, og relaterer seg stedsspesifikt til den nå nedlagte porselensfabrikken Spode Works i Stoke-on-Trent (UK).

Som en fargearkeolog, kartla og arkiverte Tone Saastad den nedlagte fabrikken sine farger, dens historie og daglige aktiviteter, ved å fotografere hengemapper og arkivsystem som gjennom tidene var blitt samlet som et resultat av rutinene ved fabrikken. Arkivmappene, fulle av skjult informasjon, eller nær abstrakte fargestriper, ble prosjektert i et gitt rom på stedet; uendelig skiftende fargeblandinger utgjorde en farge- og lysinstallasjon til å gå inn i og være en del av.

I den hvite kuben Rom8 befinner Topographies of Colour; Spode seg ikke in place, men in space. Hva betyr konteksten? Hvilke muligheter gir det tomme rommet? Den hvite kuben åpner for en prosess der farge og lys er utgangspunkt for en ny undersøkelse av hvordan plan og retninger, farger og former kan danne nye romlige virkninger.

Hvor: Rom8 for kunstnerisk utviklingsarbeid, Vaskerelven 8, Kunst- og designhøgskolen i Bergen
Når: 27. februar-2.mars, åpning 26. februar kl. 17-20
Åpningstider: torsdag og fredag 14-19, lørdag og søndag 14-18

Publisert: 06.02.2014 av Cecilia Gelin Oppdatert: 19.03.2015 av admin