Skisser1_.jpg

- Et helt utrolig inspirerende og lærerikt kurs!

Flere bachelorstudenter fra design hadde nylig et toukerskurs i "Ergonomi og mockup". Gjennom kreative eksperimenter skulle de lage et arbeidsbord til ungdomsskoleelever.

Skisser2.jpg
Modeller2.jpg
Modeller1.jpg
4004.jpg
Konstruksjon.jpg
4002.jpg
4005.jpg
4001.jpg

Bilder fra kurset.

Målsettingen med kurset var å gi studentene forståelse for størrelser, proporsjoner og grunnleggende ergonomi ved å utvikle et enkelt møbel i full størrelse til elever i ungdomsskolen. Studentene skulle i tillegg ta ansvar for egen læringsprosess under samarbeid og faglig veiledning av de tidligere designstudentene Morten Skjærpe Knarrum og Hanne Kari Ravndal, samt gjesteforeleser ved Avdeling for design, Jan Henrik Demmink.

En av gruppene på kurset bestod av studentene Gard Flydal Rorgemoen, Caroline Smedsvig, Iselin Lindmark Dubland og Sølve Westli. På kurset laget de et grovukast til et arbeidsbord bestående av en base og en fleksibel, multifunksjonell bordplate som er bærbar. Arbeidet med bordet startet med at gruppen jobbet veldig tradisjonelt.

- Vi laget rett og slett modeller av skrivebord med noen tekniske finesser som alle hadde sett før, sier Sølve Vestli.  - Vi var så utrolig inne i boksen, det ble trangere og trangere ettersom dagene gikk. Etter gjesteforeleser Jan Henrik Demminks foredrag om ergonomi, og en samtale med noen bachelorstudenter som året før hadde dratt oppgaven helt til sin ytterste grense, begynte det å løsne.

Sølve får støtte fra Gard Flydal Rorgemoen, som fremhever Jan Henrik Demminks drahjelp underveis i arbeidet. - Han sa vi måtte gå vekk fra én spesiell stil og ba oss om å arbeide i en litt annerledes form, som å ta sjanser og tenke litt utenfor boksen.

Underveis i prosessen produserte gruppen mange små modeller og skisser. - Vi diskuterte for og i mot idéene våre. Det var en veldig nyttig og lærerik prosess hvor vi analyserte, observerte og diskuterte, forteller Iselin Lindmark Dubland.

- I starten tenkte vi veldig "standard" som er en lett vei å gå når det handler om offentlige prosjekter, som skole, læremodeller og ikke minst budsjett. Da vi kom oss løs fra denne stien kom vi frem til en felles idé som bestod av noen elementer fra de første tankene vi hadde.

Besøk på ungdomsskole
Som en del av opplegget var det viktig for gruppen å få et klart innblikk i hvordan møblene i et vanlig klasserom så ut. Gruppen besøkte derfor en tiendeklasse på Danielsen ungdomsskole i Bergen og erfarte at lite hadde forandret seg fra da de selv gikk på ungdomsskole.
- Elevene har egne rom for naturfag og håndverksfag, og eget datarom. Det vil si at deres behov hovedsakelig er å ha plass til lesebok, notatbok og skrivesaker, sier Iselin.

Gruppen hadde med seg bordplaten for å få kommentarer fra ungdomsskoleelevene. Ifølge Gard var elevene nokså fornøyd med standarden på den bærbare bordplaten.
- De ville bare ha enkelte forbedringer som større plass, mer behagelige sittestillinger og naturlige og friskere overflater.

- "Mockupen" vi laget var kjempenyttig for å forstå størrelse og proporsjoner, tilføyer Caroline Smedsvig. - Det gav oss muligheten til å sette oss ned å teste ut bredde, dybde og høyde, og tilpasse pulten underveis.

Resultat og presentasjon
Gruppen brukte nesten alle dagene til å utvikle ulike skisser og modeller, og bygget ikke den endelige "mockupen" før den siste dagen før presentasjonen.

- Dagen før presentasjonen landet vi på en løsning som på mange måter er helt ny i en klasseromssituasjon, men som jeg synes er spennende og som har stort potensiale for videreutvikling, kommenterer Sølve.

- Å komme ut av boksen, tenke annerledes, finne en ny løsning og bli trygg på at dette er mulig var iblant en prøvelse. Men når vi dagen før presentasjonen landet og kom i gang med "mockupen" var det tydelig at både prosess og frustrasjon er nødvendig.

Gruppen endte opp med et bærbart arbeidsbord der tanken er at elevene skal kunne heve og senke arbeidsbordet ved hjelp av å sette bordplaten i hakket på sokkelen.

- Når platen er festet i sokkelen kan den dras ut i dybden for å gi plass til en utslått notatbok som gjerne har ett A3-format, utdyper Sølve. - Om elevene vil skifte arbeidsstilling, kan de enkelt skyve den uttrekkbare platen inn og ta med seg hele bordplaten som en koffert. De kan brukeren sitte på gulvet, i sofaen eller stå ved å feste platen i det øverste hakket på sokkelen. Det skal være hakk i flere høyder på flere sider av sokkelen slik at andre elever kan "koble" seg på og dermed ha mulighet til gruppearbeid.

Gode tilbakemeldinger
Fra kursholderne fikk gruppen gode tilbakemeldinger. Konseptet ble sett på som det mest innovative på kurset, ettersom gruppen hadde valgt å gå bort fra tradisjonelle løsninger.

Gruppen selv skryter av god veiledning som ble gitt underveis i arbeidet med "mockupen". Med inspirasjon fra veilederne og mye vilje til å tenke nytt, kom gruppen i mål med et arbeidsbord som de selv ble veldig fornøyd med. Gard ser på Jan Henrik Demmink som en inspirerende mann som kom med mange gode forslag.

- Han sa vi måtte gå vekk fra én spesiell stil og ba oss om å arbeide i en litt annerledes form, ta sjanser, tenke litt utenfor boksen. Det gjorde vi, og det resulterte til en meget annerledes, men genial pult som alle var godt fornøyd med.

Caroline trekker frem Hanne Kari Ravndals egenskaper som veileder.

- Hanne Kari har gjort en suveren jobb. Hun har veiledet meg godt gjennom begge ukene og stilt kritiske spørsmål underveis. Det hjalp meg å tenke annerledes og videre enn hva jeg normalt gjør. Det har vært et helt utrolig inspirerende og lærerikt kurs!

Publisert: 24.01.2014 av Kjetil Helland Oppdatert: 19.03.2015 av admin