Rita Marhaug

Marhaug & Kelly: Liquid Bodies, Solid Minds - utstilling & performances

Utstilingen fører sammen to kunstnere som begge har undersøkt egen subjektivitet og kroppslige grenser i møte med politiske og økonomiske system. Den står til og med 2. juni.

Det siste året har Kelly og Marhaug utviklet et felles språk gjennom en serie performancearbeid.

Utstillingen vil bestå av deres individuelle produksjoner satt i et felles system. Et fellestrekk er bruken av ustabile materialer og foranderlige situasjoner. Materialer som papir, hud og olje har en sentral plass i utstillingen.

Med deltagelsen i KHiB-prosjektet "Topographies of the Obsolete: Exploring the Site Specific and Associated Histories of Post-Industry" har de to kunstnerne brukt et poetisk språk i møte med store strukturelle og økonomiske endringer i samfunnenet våre.

Kelly sin interesse kretser rundt kroppen som grensesnitt mellom individ og samfunn: Verden merker oss og vi merker verden. Hva er terskelen mellom subjekt og objekt, mellom menneske og dyr, mellom meg og deg.

Marhaug har fokusert på identitet; den personlige og den nasjonale, uttrykt gjennom enkle men slående bilder.
Vår nasjonale og individuelle selvforståelse står ofte i kontrast til hverandre. Det samme kan sies om realitet og forestilling om nasjon så vel som person: Norge fremstår som et land av uberørt natur samtidig som vi er den syvende største petroleumseksportører i verden. Individet finner seg i spennet mellom tradisjonell nøysomhetskultur med røtter i bygdenorge og det grenseløse internasjonale postindustrielle infotainmentsamfunnet.

Traci Kelly er i tidsrommet 3. april til 26. juni gjestekunstner på USF, i Artist in residence programmet (AiR Bergen). Til vanlig er hun bosatt i Nottingham hvor hun arbeider som freelancekunstner, foreleser og kurator.

Rita Marhaug bor og arbeider i Bergen der hun er ansatt som professor ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen.

Åpningstider:
tisdag-fredag kl 14-18
lørdag-søndag kl 12-16
måndag stengt


Bilde: Traci Kelly og Rita Marhaug, performance fra "Holding On By Letting Go", Stoke on Trent, mars 2013. Foto: Bjarte Bjørkum

Publisert: 21.05.2013 av Cecilia Gelin Oppdatert: 19.03.2015 av admin