Rom8

Nina Malterud viser nye arbeid i Rom8

Utstillingen viser en serie keramiske fat, hvor utgangspunktet er fatet som en åpen form, knyttet til funksjon og handling, men som også har en flate som et bilde. Utstillingen står til 28. april. Samtale mellom professor Gerd Tinglum og Nina Malterud finner sted 24. april kl. 18.

Fokus i Nina Malteruds kunstneriske utviklingsarbeid har vært rettet mot glasurenes muligheter med formen, og de overraskelser gjentatte glaseringer og brenninger kan gi, for å skape uttrykk med et fysisk nærvær uten fortelling - hvitt, grått, tåke, damp, luft og vann - innenfor rammen av kvadrat, sirkel, rektangel og oval.

Arbeidene er laget i 2011-2013, og et utvalg av disse ble vist i Kunstnerforbundet i Oslo høsten 2012. Her ble det gjort offentlige innkjøp til kunstindustrimuseene i Oslo, Bergen og Trondheim.

Samtale i Rom8 omkring arbeidene mellom professor Gerd Tinglum, KHiB, og professor Nina Malterud, 24. april kl. 18. NB: Diskusjonen føres på norsk.

Parallelt med utstillingen i Rom8 vises arbeider av Malterud i Format Bergen 19. april - 9. juni.

Nina Malterud er professor. Hun arbeider som kunstner i Bergen, og som rådgiver for Kunst- og designhøgskolen i Bergen.

Utstillingsperiode: 17.-28. april 2013.
Åpning: 17. april kl. 18-20.ed
Åpningstider: 13-17, lørdag-søndag 12-16, mandager stengt.

Rom8
Rom8 er et verktøy for utvikling, diskusjon- og visning av kunstnerisk utviklingsarbeid ved Kunst-og designhøgskolen. Rom8 er et 100 m2 stort rom som ligger på gateplan i Bergen sentrum. Rommet brukes aktivt for å utvikle og formidle prosesser og eksperimenter med særlig fokus på dialog og kritisk refleksjon. Intensjonen med Rom8 er aktivt å løfte ut prosesser med kunstnerisk utviklingsarbeid i offentlighet og gir mulighet til deling av kunnskap både internt og eksternt.

Nina Malterud i Rom8

Nina Malterud Rom8

Rom8

Nina Malterud Rom8 april 2013

Publisert: 05.04.2013 av Rebecca Rodriguez Oppdatert: 19.03.2015 av admin