Rom8_Kjersti Sundland.jpg

Kjersti Sundland undersøker video som "observatør og infiltratør"

Kjersti Sundland: "Temporal Undercurrents – exploring cinesensory space" fremført live i Rom8 6. april 2013 kl. 19.

I dette prosjektet utforsker Sundland begrepet "cinesensory experience" - hvordan video kan fungere både som "observatør og infiltratør", mellom den materielle verden og kroppens sanseapparat.

Arbeidstittelen "Temporal undercurrents" er hentet fra Andrej Tarkovskijs bok "Sculpting in Time" (1986), der han trekker frem rytme som et av de viktigste elementene i film og påpeker at det er mulig å tenke seg et filmatisk verk uten musikk, redigering eller til og med skuespillere, men derimot umulig å forestille seg et filmatisk verk uten rytme "som snor seg gjennom bildene som en temporal understrøm".

Kjersti Sundland spør seg: Er det mulig å "reise" i et filmatisk rom ved å koble sensorer/opptaksutstyr direkte til betrakteren? Kan man på den måten "spore" bevegelser/lyd i det faktiske rommet for derved å generere bevegelse/lyd og temporale forskyvninger i det filmatiske rommet?

Prosjektet er et samarbeid mellom Kjersti Sundland og billedkunstner Anne Bang-Steinsvik, som sammen utgjør kunstnergruppen Undersentralen, og musiker Mari Kvien Brunvoll.

Arbeidet har utgangspunkt i lyd- og videoopptak gjort i ute i skogen vinteren 2012. Opptakene, der lyssetting med spotter ute i skogen responderer på ulike frekvensnivåer i Kvien Brunvolls stemme, er basert på bruk av sanntids lyd- og videoprosesseringsprogrammer.

Ulike romlige utforskninger av lyd og videomaterialet i Rom8 sine lokaler i løpet av uken og bearbeiding av opptakene fra vinteren 2012 blir fremført live av Kjersti Sundland og Anne Bang-Steinsvik lørdag 6. april kl. 19.

 

Rom8
Rom8 er et verktøy for utvikling, diskusjon- og visning av kunstnerisk utviklingsarbeid ved Kunst-og designhøgskolen. Rom8 er et 100 m2 stort rom som ligger på gateplan i Bergen sentrum. Rommet brukes aktivt for å utvikle og formidle prosesser og eksperimenter med særlig fokus på dialog og kritisk refleksjon. Intensjonen med Rom8 er aktivt å løfte ut prosesser med kunstnerisk utviklingsarbeid i offentlighet og gir mulighet til deling av kunnskap både internt og eksternt.

Publisert: 25.03.2013 av Rebecca Rodriguez Oppdatert: 19.03.2015 av admin