Mette L'orange bilde

Mette L'orange: Who is afraid of red and blue?

Professor Mette L'orange viser utstillingen "Who is afraid of red and blue? Revisiting Le Corbusiers 'Colour Keyboard'" i Rom8 fra 22. februar til 3. mars.

Åpning: kl. 18, 22. februar 2013
Åpningstider: alle dager kl. 12-17
Adresse: Vaskerleven 8, Bergen sentrum

Utstillingen i Rom8 tematiserer begrepet "kromofobi", redsel for farge,  i arkitektur og design. Delvis også i kunsten. Den søker blant annet å fokusere på en seiglivet myte om Le Corbusier som det svarte får i fremelskingen av den hvite veggs arkitektur. Ikke mange vet at han var en særegen kolorist både som maler og arkitekt, og fargen var brobygger mellom fagområdene. Som for mange utøvere fra tidlig modernisme er gjenfortellingen av deres arbeid formet av svart-hvitt fotografiet, noe som har vært fatalt for generasjoner av arkitekter i ettertid og deres forhold til farge.

Mette L'orange kaller det "hvite løgner" og vil skape bevissthet rundt dette tapet gjennom en lek med Le Corbusiers Fargeklaviatur fra 1931 og 1959.

BI-utsmykkingVisningen i Rom8 er en del av et kunstnerisk utviklingsarbeid ved KHiB, "Fargen mellom kunst og arkitektur", der L'orange søker å gjenfinne fargens magi både for seg selv og studentene. Hun leter etter fargens vesen i ulike kontekster og som "samtalepartnere" velges kunstnere og arkitekter/designere fra fortid og samtid som arbeider på tvers av faggrensene som henne selv, og som har utviklet særlig personlig og/eller innovativt forhold til farge. L'orange søker både motstanden og inspirasjonen hun får i disse dialogene og spiller videre på det i sitt eget arbeid, i undervisning og i annen formidling.

Det kunstneriske utviklingsarbeidet er etablert som en refortelling av historien og en motvekt mot industrialisering av farger og kommersielle systemer som har tilført fargen en forflatning og berøvet den for innhold.

Hun ser sitt arbeid som brobygging mellom fagområdene og mener billedkunstneres mer lekne tilnærming til farge bør kunne befrukte arkitekter og designere i større grad.

I boka "Farger i arkitekturen" har L'orange blant annet søkt å transformere teori, metoder og inspirasjon fra malerkunsten til arkitekturfaget og diskuterer om man kan nærme seg husveggen med større blikk for fargens autensitet, kanskje med pigmenter og bindemidler?

hj

Det er denne idealistiske holdningen som førte til et dypdykk i Le Corbusiers fargefilosofi. Han blandet sin romlige palett fra naturlige pigmenter, med stemninger fra naturen. Poenget var artikulering av form og volum i lys og mørke, fargene var støttespillere og polaritetene var rød og blå. Klaviaturet var også betrakte som et testamente over purismens farger, som ble utviklet primært for maleriet, men ble transformert til bruk i arkitekturen. L´orange spør seg om Le Corbusiers fargerepertoir  kan brukes friere enn opprinnelig tenkt og utfordrer mesterens systematiserte stemningspaletter i sitt personlige kunst-og arkitekturarbeid. Et dypdykk i et så spesielt og velutviklet fargekonsept som Le Corbusiers mener hun ansporer til en mer fokusert holdning til farge og inspirerer selvsagt eget standpunkt, ikke minst fordi fordi en fordypning dreier seg om begrensning.

"Who is afraid of red and blue?" består av en gulvinstallasjon der Klaviaturets 63 farger er reorganisert. Et annet arbeid viser paletter fra 8 av Le Corbusiers villaer, transformert fra 3D til 2D, i åtte malerier. Her tematiseres igjen kromofobien ved at fargene trenges ut i periferien av "the white space".  I tillegg vises video av kunstnerens egen vandring i La Maison Blanche, Le Corbusiers første hus, samt glimt fra hennes utsmykkinger og arkitekturprosjekter med fokus på farge.

Mette L'orange er professor i form, farge og rom på Kunst- og designhøgskolen i Bergen, billedkunstner, og sivilarkitekt. Hun underviser også ved Kunsthøgskolen i Oslo. Hun har utdannelse fra Oxford Brookes University (BA), Arkitekthøgskolen i Oslo (MA) og Statens Kunstakademi i Oslo.

L'orange skriver om temaet i Boka "Farger i arkitekturen", som  kom ut på Spartacus/Scandinavian Press i 2008. Hun har også publisert en rekke fagartikler om sitt KU-arbeid, senest "Redsel for farge" i Arkitektur N.

L'orange driver også egen praksis både som arkitekt og billedkunstner og har blant annet vært leder for Institutt for Romkunst, et tverrfaglig samarbeid mellom SKA, AHO og SHKS fra 1990-2002. Hun har utstilt, (sist i Warszawa 2010) og utført en rekke utsmykkinger og større prosjekter med fargen som tema, blant annet fargesetting av byer og tettsteder, samt arbeidet som utsmykkingskonsulent og kurator. For tiden er hun engasjert i en fargestrategi for kraner i Oslo Havn.

Form, farge og rom ved KHiB
Sammen med Charles Michalsen representerer Mette L'orange kunst og designfaglig utforskning innen form, farge og rom ved KHiB. KHiB har en unik posisjon i Norge ved å satse på et faglig senter med spisskompetanse innenfor disse fagområdene. Kompetansen representerer en ryggrad i undervisningen og i kunstnerisk utviklingsarbeid både for kunst- og designstudenter.

Mette L'orange

Publisert: 12.02.2013 av Astri Kamsvåg Oppdatert: 19.03.2015 av admin