Along the way - åpningen

Hva kan design være, og hvem designer designere for i dag?

Utstillingen "Along the way - sidewalks" inviterer publikum inn i pågående designprosesser, og gir et innblikk i designfaglige utviklingsprosjekter ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen. Utstillingen står i Rom 8 fra 30. januar til 3. februar 2013.

Design er i dag mye mer enn det du ser. Tradisjonelt har design vært knyttet til form og produkter, men design kan også inkludere brukerinvolvering, prosessfasilitering eller tjenesteutvikling. 

Designprosjekter kan ha et lokalt utgangspunkt og gjelde en eller noen få, eller være globale og knytte designere fra hele verden sammen i arbeidet med å løse samfunnsmessige utfordringer.

Samtidig som designbegrepet har utvidet seg, har skillet mellom kunst og design blitt mindre tydelig. Design kan være ekspressivt eller strategisk, og i utstillingen får publikum innblikk i begge retningene. Utstillingen springer ut fra fagområde visuell kommunikasjon, som inkluderer illustrasjon, grafisk design og interaksjonsdesign, men det blir også flere «sidewalks» inn i møbeldesign- og interiørarkitekturens verden.

Publikum inviteres til å delta i arbeider med flere av prosjektene, og til å bli med i samtaler om fagets utvikling.

Design er i dag mye mer enn det du ser. Tradisjonelt har design vært knyttet til form og produkter, men design kan også inkludere brukerinvolvering, prosessfasilitering eller tjenesteutvikling. Designprosjekter kan ha et lokalt utgangspunkt og gjelde en eller noen få, eller være globale og knytte designere fra hele verden sammen i arbeidet med å løse samfunnsmessige utfordringer. Samtidig som designbegrepet har utvidet seg, har skillet mellom kunst og design blitt mindre tydelig. Design kan være ekspressivt eller strategisk, og i utstillingen får publikum innblikk i begge retningene. Publikum inviteres til å delta i arbeider med flere av prosjektene, og til å bli med i samtaler om fagets utvikling.

Along the way forside

Prosjektene

"Flertydighet": Åse Huus
Førsteamanuenis Åse Huus' tilnærming i dette forprosjektet er utforsking av hvilken sammenheng flertydighet som fenomen kan ha til skapende prosess og refleksjon. For henne er flertydighet et positivt ladet begrep, nært knyttet til forestillingsevne og indre dialog - tiltalende og åpent - som et «grunnlag» for undring. Hva stimulerer evnen til å se, lytte og stille spørsmål? Underveis i leting og innsamling, arbeider Huus også med visuelle utprøvinger, og hun inviterer publikum til å bidra med lyden av stemmen sin.

"Kvinnerollen": Kate Madsen
Høgskolelektor Kate Madsen arbeider med illustrasjon av tema som handler om kvinneroller, i denne omgang med kvinnen som mor. Hun arbeider med ulike materialer, fysiske og digitale. Utstillingen viser en prototype på en interaktiv historie som skal fungere som teaser til å lese novellen "The yellow wallpaper". Silketrykk på tekstil av "norske mødre", med utgangspunkt i portretter fra en bok med samme navn. Her bruker Madsen den tekstile estetikken som kvinner har skapt i hjemmet som visuelt grunnlag for overføring av portrettene.

"Møtepunkt i bevegelse": Torkell Bernsen
Den teknologiske utviklingen har forandret fagområdet motion graphics til noe mer enn bare animasjon av todimensjonale bilder og tekst. Motion graphics har utvidet seg til en nesten grenseløs verden av visuelle uttrykk. Førsteamanuensis Torkell Bernsen fascineres av hva som oppstår i møtepunktet mellom film og illustrasjon, og er opptatt av å utforske og utfordre sjangeren motion graphics og å eksperimentere med historiefortellende
virkemidler.

"Jeg fant, jeg fant": Liv Andrea Mosdøl
I prosjektet "Prosess- og metodebasert illustrasjon - praktiske utprøvinger" undersøker høgskolelektor Liv Andrea Mosdøl hvordan ulike kreative idéutviklingsmetoder kan være med å fremme nye illustrative idéer og uttrykk. Inspirert av Askeladden som bruker det han finner langs veien for å målbinde prinsessa, brukes alle sanser for ikke å bare lete etter, men også finne inspirasjon i ulike materialer som dukker opp under prosessen. Materialene er med å påvirke valgene underveis, fra idé til ferdig produkt. Ulike teknikker, analoge og digitale, gir mulighet til mange uttrykkshybrider.

"In between": Fredrik Rysjedal
Stipendiat Fredrik Rysjedal har nylig startet et treårig stipendprosjekt om skjermbaserte tegneserieskaping, «The In Between Project». I utstillingen vises en video som er et klipp fra den kommende videobloggen til prosjektet.

"Veiviser i designterrenget": Bente Irminger
Designfaget har de siste årene blitt mer komplisert med overlappende disipliner og parallelle begrep, og mange designere opplever at de mister oversikten og dermed også får en opplevelse av å henge etter. Førsteamanuensis Bente Irminger er nysgjerrig på designerens mange roller og arbeidsmetoder, og har startet en kartlegging av etablerte metode- og prosessverktøy. Gjennom et samarbeidsprosjekt er målet å utvikle en veiviser for et stadig mer kupert designterreng, og å bidra til en drøfting rundt alternative designprosesser og -metoder.

"Medvirkning": Linda Lien
Som designer er førsteamanuensis Linda Lien opptatt av å forandre og forbedre. Hun eksperimenterer med visualisering som et verktøy for å synliggjøre muligheter og realisere ideer. Hvordan få folk med, hvordan demokratisere utviklingsprosesser, hvordan engasjere og motivere? Brukermedvirkning kan klassifiseres i ulike nivå, fra manipulasjon til all makt til brukerene. Lien fascineres av co-design, der skillet mellom designer og bruker, mellom profesjonell og amatør, viskes ut. Det designfaglige utviklingsarbeidet har ført henne til ulike lokalsamfunn, og inn i flere samarbeidsprosjekter der fellesnevneren er nettopp brukermedvirkning.

"Internettmennesket": Per Aarvik
Marshall McLuhans skrev og tenkte på tidlig 60-tal omkring "Gutenbergmannen - subjektet som ble smidd av bevissthetsendringen som tilkomsten av boken førte med seg". I dag kan man drøfte "Internettmennesket - subjektet som ble smidd av bevissthetsendringen som tilkomsten av internettet førte med seg", og hva det kan få å si for nye generasjoner designere. Høgskolelektor Per Aarvik interesserer seg for kombinasjonen interaksjon og informasjon. I alvorlige kriser oppstår nye behov for kommunikasjon og samhandling, et fenomen som blir diskutert med utgangspunkt i studentarbeider fredag 1. februar kl 13.

"Mobilt designkontor"
Å etablere et mobilt designkontor er i dag enkelt, alt som skal til er en bærbar datamaskin, en kombinert scanner og printer, et digitalt kamera og gjerne en prosjektor. Å arbeide på kontoret er en intensiv og spennende opplevelse, siden du aldri vet helt hva som skjer, eller hvilke samtaler som oppstår. Det mobile designkontoret har slektskap med metoder for idéutvikling som tar utgangspunkt i tvungne assosiasjonar. Målet er å skape engasjement, eierskap og interesse hos de du designer for, og å stimulere egen kreativitet, for slik å komme fram til uventede løsninger og uttrykk. Det mobile designkontoret besøker utstillingen torsdag 31. januar kl 12-16.

"Biblioteket"
I "biblioteket" har utstillerne samlet et utvalg fagbøker og annen litteratur som relaterer seg til temaene de utforsker. Publikum inviteres til å sette seg ned og lese, og til å ta del i en åpen diskusjon om designfaget og fagets litteratur torsdag 31. januar kl 16-18. Publikum kan også supplere samlingen med en bok eller et leseforslag.

Program

Åpning i ROM8 onsdag 30. januar 2013 kl 16
Mobilt designkontor torsdag 31. januar kl 12-16
Sidetalk I: Åpen diskusjon om aktuell faglitteratur torsdag 31. januar kl 16-18
Sidetalk II: Åpen gjennomgang og samtale rundt internett og interaksjon fredag 1. februar kl 13-16

Åpnngstider: torsdag 31. januar - søndag 3. februar kl 12-18

Adresse: Vaskerelven 8, Bergen

 Rom8 Invitasjon2

 Rom8 Invitasjon1

 

Publisert: 30.01.2013 av Astri Kamsvåg Oppdatert: 19.03.2015 av admin