Eksperimentell treskulptur innenfra

Designstudenter bygger eksperimentell treskulptur

Designstudenter fra Kunst- og designhøgskolen i Bergen har bygget en eksperimentell treskulptur på Festplassen i Bergen sentrum. De har utfordret treet som materiale. Skulpturen ble avduket 2. november.

Skulptur montert

Bilde øverst: Treskulpturen sett innenfra.

Siden 2003 har Kunst- og designhøgskolen i Bergen realisert og bygget en rekke eksperimentelle treskulpturer i stort format i Bergen. En av hensiktene har vært å ufordre treet som materiale og de mulighetene treet har for bearbeidelse og kvalitativ foredling. Treskulpturene har blitt bearbeidet med lys og andre effekter slik at de har gitt en romlig opplevelse. For Bergens befolkning har de eksperimentelle treskulpturene utviklet av studenter og ansatte ved kunst- og designhøgskolen blitt oppfattet som et positivt tilskudd i byrommets høstmørke. De har vakt interesse langt ut over landets grenser.

Denne gangen er treskulpturen bygget høyere enn noen gang. Stedet er Festplassen. Skulpturen er bygget i elementer som er heist på plass og strukket i høyden. Rytme, dynamikk og linjespill inngår i uttrykket. Selve de konstruktive utfordringene er prøvd ut. Skulpturen er også blitt lyssatt slik at bergenserne igjen skal oppleve en ny versjon av nordlyset.

Bakgrunn
Kunst- og designhøgskolen har et ansvar for kontinuerlig å utvikle kunst- og designfagene. Vi skal være en pådriver og inspirator. Vi har også et ansvar for å sette fokus på bærekraftige materialer og fornybare ressurser, på miljø og klima. Regionen skal stimulere land- og skogbruk, og de trenger slike utstillingsvinduer som skaper debatt og entusiasme. Tre som materiale er historisk forankret i Bergen som Nordisk Treby, og Bergen viser veien framover i tresatsingen med vyer og eksperimentelle prosjekter.

Tidsplan
Tirsdag 30. oktober: full aktivitet med bygging av elementer.
Onsdag 31. oktober: elementene heises opppå hverandre og skulpturen tar form.
Fredag 2. november: trestrukturen lyssettes og avdukes kl. 19.

Bilde: Slik så skulpturen ut 1. november uten lyssetting.

Eksperimentell treskulptur

 

Ekspermimentell treskulptur1

Bilde: Studenter i arbeid 30. oktober.

Bak prosjektet står 
Kunst- og designhøgskolen i Bergen,
Bergen Kommune,
Fylkesmannen i Hordaland,
Fylkeskommunen i Hordaland
og Trefokus
med gode bidrag fra næringslivet

 

Publisert: 30.10.2012 av Astri Kamsvåg Oppdatert: 19.03.2015 av admin