cecilie-ohm-oivind-skaar.jpg

Rapport og planer sendt til departementet

Hvert år i begynnelsen av mars sendes ”Rapport og planer” til Kunnskapsdepartementet. - Et av årets viktigste dokument for KHiB sier høgskoledirektør Cecilie Ohm.

Hun har jobbet sammen med økonomisjef Øivind Skaar om å ferdigstille dokumentet innen fristen, men det er mange ved KHiB som bidrar til dokumentets innhold.

Rapport og planer 2011-2012 (RP11/12) samler en oversikt over de hendelser og resultater som har skjedd det siste året samt beskriver de planer KHiB har for det kommende året.

KHiB-rapport_planer2011-2012.jpg- Dette er hovedkilden til informasjon for Kunnskapsdepartementet (KD), og de leser dokumentet nøye, sier Øivind Skaar. Tema som vi belyser i dette dokumentet danner grunnlag for etatstyringsmøtet med KD som finner sted i april/mai.

Last ned dokumentet som PDF her:

Rapport og planer

Studentarbeid på omslag: Siv Lier Jahnsen "Varige forhold". Master i design våren 2011.

Styringsdokument
RP11/12 er, sammen med virksomhetsplanene og strategiplanen, de viktigste styringsdokumentene for alle som jobber og studerer ved KHiB, og det er viktig at det er samsvar mellom strategiplan, overordnede planer og avdelingenes virksomhetsplaner.

Flere milepæler
Temaer som tas opp i denne utgaven av RP11/12 er:

  • nye studieplaner for BA og MA
  • samlokalisering og status i byggesaken
  • viktige hendelser i året som gikk: ny direktør, sammenslåing av kunstavdelingene og navneskifte
  • ny strategiplan for perioden 2012 - 2016
  • økt samarbeid med beslektede institusjoner i utdanningssektoren

Sektormål
KHiBs planer tar utgangspunkt i KDs overordnete sektormål gitt i tildelingsbrev for 2012, og skal samtidig vise hvordan årets planer oppfyller KHiBs strategiplan. Det er fire sektormål som KHiB baserer driften på:

  • Utdanning og læringsmiljø
  • Kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning
  • Formidling og samfunn
  • Forvaltning av ressurser

Det er viktig at overordnete målsettinger og hvilke indikatorer vi bruker for å måle resultatoppnåelse er noenlunde stabile. På den måten kan både vi - og KD - følge utviklingen i resultater over tid, sier Øivind Skaar.

Første del rapporter på basis av disse sektormålene, mens andre del av dokumentet beskriver de planer vi har innen for samme kategorier.

- Jeg tenker at et slikt dokument viser helt konkret hvordan vi forstår og løser vårt samfunnsoppdrag, avslutter Cecilie Ohm.

Publisert: 14.03.2012 av Peter Klasson Oppdatert: 19.03.2015 av admin