Conversations

Brownsword, Launder, Mydland & Suul på Rom 8

Utstillingen "CONVERSATIONS: Brownsword, Launder, Mydland & Suul" på Rom8 er utformet som en faglig samtale mellom de fire kunstnerne. Åpning torsdag 17. november 2011 kl 19 på Rom 8.

Neil Brownsword, Richard Launder, Anne Helen Mydland og Øyvind Suul er kolleger på keramikk på Kunsthøgskolen i Bergen, og dette er første gang de stiller ut sammen.

Keramikk og leire er den felles plattformen deres, men de individuelle kunstnerskapene spenner vidt - fra politikk og samfunnskritiske strategier, stedspesifikke og performative utrykk til skulptur, appropriasjon, og installasjon. På denne måten portretterer utstillingen samtalene deres om leire og keramisk praksis som potensiale og kvalitet i arbeidet med problemstillinger knyttet til 'ting' og 'objekt'.

Vernissage: torsdag 17. november 2011 kl 19 i Rom 8, Vaskerelven 8
Utstillingsperiode: fredag 18. november - torsdag 24. november kl. 12-16, mandag stengt.

ConversationsNeil Brownsword (UK)
Neil Brownsword utforsker den sosiale, kulturelle og økonomiske konsekvensen av økonomiske nedgangstider og påfølgende nedleggelse av britisk keramikkindustri med utgangspunkt i hans hjemby Stoke-on-Trent. Ved å innta rollen som kunstner/arkeolog avdekker Brownsword rester av den historiske keramikkproduksjonen. Slik bevarer og gjenskaper han det som er tilbake av en arbeids- og ferdighetskultur til abstrakte og poetiske installasjoner og skulpturer. Gjennom hans metaforiske utforsking og fragmentering av det kasserte siterer han den uunngåelige effekten av globalisert kapitalisme som fortsetter å rasere lokal tradering og nedarvet spesialisert kunnskap.

ConversationsRichard Launder (UK)
Det vage, det u-fikserte og udefinerbare er omdreiningspunkter i Richard Launders praksis de senere årene. Ved bruk av forhåndsbestemte strategier arbeider han med å observere og respondere på sted og kontekst, ved å være oppmerksom på det marginale, på patinering av kunnskap og historie. Forholdet mellom tidsbaserte, fikserte arbeider og arbeider som ekspanderer som et resultat av denne type rastløs strategi skaper en rekke fenomen: arbeider, installasjon, som er skulpturell, performativ og kontekstuell (forskjellige materialer), og videoarbeider som på samme tid er keramiske, kulturelt spesifikke og illusjonistiske.

Bilde: 'CHOCKS & STRUTTS: Air Mechanic WRNS S.Jacques', Original photo: Air Mechanic WRNS B.Vicarey, circa 1944, Worthy Down, Winchester, UK. Digitalised photo, collage, drawn, A4. 2011.

ConversationsAnne Helen Mydland (NO)
Mydlands arbeider stiller spørsmål ved objektets rolle, status og verdi. Ved å sidestille objektets private og offentlige historie undersøker og synliggjør hun ulike hierarkier for verdi og klasse. I montasjer og installasjoner brukes både modellerte skulpturelle elementer og ready mades for å utforske de ulike relasjonene vi har til ting og objekter, både som kulturelle markører og personlige suvenirer. I de senere årene har porselen som et av de første globale handelsvarene og effekter og konsekvenser av dette vært utgangspunkt for Mydlands arbeid.

ConversationsØyvind Suul (NO)
Suulsarbeider er gjennomgående en sammensmeltning mellom organiske og industrielle inspirasjonskilder.  Målet er å åpne for flere mulige assosiasjoner hos betrakteren. Øyvind Suul søker alltid etter visuelle kombinasjoner som kan skape tvetydighet.  Summen av assosiasjoner former et visuelt spørsmål som er bygd opp av mulige fellesnevnere i betrakterens kulturelle og erfaringsmessige bakgrunn.  De er ofte både positivt og negativt ladet og derfor i stand til å frembringe så vel ubehagelige som humoristiske assosiasjoner.

 

Publisert: 04.11.2011 av Astri Kamsvåg Oppdatert: 19.03.2015 av admin