Frode Ljøkjell blir ny stipendiat ved stipendprogrammet for KHiB

Tidligere masterstudent i design, Frode Ljøkjell, er tatt opp på det nasjonale stipendprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid. Prosjektet har tittelen "Å leve mens man overlever i en teltleir". Ljøkjell arbeider med boligsituasjoner for flyktninger, og har sett nærmere hvordan teltleire er organisert og konstruert.

Tidligere masterstudent i design, Frode Ljøkjell, er tatt opp på det nasjonale stipendprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid. Prosjektet har tittelen "Å leve mens man overlever i en teltleir". Ljøkjell arbeider med boligsituasjoner for flyktninger, og ser nærmere på hvordan teltleire er organisert og konstruert.

Frode Ljøkjell er en av to kandidater som er tatt opp for KHiB på stipendprogrammet i 2010. Den andre er Michelle Teran ved Avd. kunstakademiet.

Romløsninger for kriserammede
Prosjektet er basert på hans masterprosjekt "Et hjem hjemmefra " som var en del av SUBSTANS 2008 utstillingen på Permanenten Vestlandske Kunstindustrimuseum.

Ljøkjell spør: Hvordan kan romformgivning være relevant nødhjelp i forbindelse med humanitære katastrofer? Helhetstenkning for utforming, etablering og bruk av teltleir for kriserammede, med det som mål å imøtekomme kulturelle variasjoner med standardiserte løsninger.

Utdrag fra prosjektberskrivelsen: Større potensial i bruk av telt
Teltet er den viktigste komponenten i en teltleir. Med riktig formgivning og plassering i forhold til andre telt har det også potensial til å dekke flere og større behov, utover det å gi ly alene. Romstudier med en teknisk fordypning i konstruksjon, materialer, strukturer og detaljer blir viktig tema for å nå målsetting. Jeg vil jobbe med løsninger på romlige forhold som bidrar til større trygghet, privatliv og trivsel. Dette ikke bare for den private sfæren, men for teltleire som helhet. Jeg vil søke å nå et optimalt balansepunkt mellom de individuelle behov, de lokalkulturelle forutsetninger og en universelt anvendelig løsning. Med kyndig hjelp fra sosialantropolog/etnograf nødhjelpsorganisasjoner, og beboere i teltleire, tror jeg at en teltleir kan være ikke bare for overlevelse, men og for å leve i.

Frode Ljøkjell. Fra avgangsutstillingen master i design, SUBSTANS, 2008.

Utfordringen bør være å lage værelser; rom å være i, om det er ute eller inne. Rom for gjøremål og både det sosiale og private liv. Konsekvensen av mangelfull forståelse for boligens potensielle kvaliteter bidrar til store utgifter og problemer, både helsemessige og sosiale. Jeg vil også argumentere for at i en slik sammenheng kan estetikk være et våpen mot apati.

Les hele prosjektbeskrivelsen

Å leve mens man overlever i en teltleir

Les mer om

Stipendprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid

Les om den andre kandidaten på stipendprogrammet

Les mer om masterprosjektet fra 2008:

Et hjem hjemmenfra (SUBSTANS 2008)

Publisert: 12.08.2010 av admin Oppdatert: 19.03.2015 av admin