Khib Fakultetsbilde

Fakultet for kunst, musikk og design

Fra 1. januar 2017 er Kunst- og designhøgskolen i Bergen (KHiB) og Griegakademiet slått sammen til Fakultet for kunst, musikk og design ved Universitetet i Bergen (UiB).

Khib Vannparkmini Mir

Om KHiB

Kunst- og designhøgskolen i Bergen (KHiB) inngår fra 1. januar 2017 i Fakultet for kunst, musikk og design ved Universitetet i Bergen.