Yilei Wang

Yilei Wang,
Visuell kommunikasjon

(+47) 471 55 363 / (+86) 135 6438 1042
yileiinnorway@gmail.com
www.tobecontinued.co

tobECOntinued

Hvordan kan design avdekke mulighetene som ligger i personlig kreativt initiativ for å oppmuntre, motivere og tilrettelegge for mer bærekraftige holdninger, adferd og livsstiler ved å skape et forhold mellom kreative individer og hverdagsobjekter? Jeg ønsker å frigjøre det personlige kreative initiativs potensial for å skape bedre forhold mellom folk og hverdagsobjekter. Sluttproduktet er "tobECOntinued", et verktøy for å stimulere til mer bærekraftige holdninger og mer bærekraftig adferd.

tobECOntinued er et prosjekt som ser på design som et instrument for å vekke folks kreative initiativ. Dette vil åpne opp for uendelige muligheter. Jeg håper først og fremst å inspirere kreative individer til å oppnå en bedre forståelse for sin kreative intuisjon, oppdage mulighetene som ligger i hverdagslivet, motivere dem til å engasjere seg i en langsiktig kreativitetsprosess og, til syvende og sist, bidra til at de utvikler en mer aktiv, mer økologisk og morsommere livsstil.

Vi lever mot slutten av massekonsumets tidsalder (i det minste mener jeg at det er tilfelle). Miljøet og vår mentale tilstand vil ikke tillate oss å opprettholde dagens konsum i et århundre til. Dette vet jeg så alt for godt, men likevel elsker jeg å shoppe. Hvordan kan jeg løse dette dilemmaet? Som designer har jeg prioritert å lage, reparere eller fikse på små gjenstander som jeg finner rundt meg – gjenstander som kan ha blitt kastet etter bruk eller fordi de er ødelagte. Denne erfaringen har lært meg at når jeg har laget noe (fra grunnen av eller av noe gammelt), utvikles det en viss følelsesmessig tilknytning mellom meg og tingen jeg har laget, og jeg har en tendens til å beholde slike ting lengre heller enn å erstatte dem med noe fancy fra en butikk. Denne oppdagelsen fikk meg til å innse at en kreativ holdning eller oppførsel kan føre til en økologisk livsstil. Selv om miljøeffekten kanskje ikke er like direkte, så vil i det minste de som har denne holdningen eller som legger seg til en slik livsstil konsumere litt mindre og ha det mer gøy.

Jeg er ikke så god på å forkynne ideen min. Når jeg setter ord på tankene mine, mister de ofte magien og blir kjedelige. Derfor bestemte jeg meg for å dra nytte av min østlige kulturelle bakgrunn og bruke en mer subtil tilnærming for å få målgruppen min med på min måte å tenke design på. I stedet for å forholde meg til dem som mine brukere (som er atskilte fra meg), vil jeg at de skal stå ved min side og være mine 'med-designere'. Mitt mål er å etablere et nettsamfunn som forhåpentligvis vil vokse naturlig og gradvis. Jeg vil forsøke å skape en plattform hvor deltakerne (målgruppen min) kan inspisere hverandre og dele ideer på like fot.