Ark-tegninger.jpg

Studieplaner

Hvert studieprogram har sin egen studieplan som beskriver innhold, struktur og læringsmål.

Nedenfor finner du studieplaner for BA- og MA-programmene i kunst og design. Hver studieplan har et vedlegg som inneholder informasjon om hvilke vurderingskriterier som gjelder ved semestervurdering og eksamen.

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) og videreutdanning i Skapende kuratorpraksis har egne studieplaner.

Studieplan BA & MA kunst Studieplan BA & MA design

Studieplan Bachelorprogrammet i kunst
Vurdering og eksamen i KHiBs bachelorprogram i kunst

Studieplan Bachelorprogrammet i design
Vurdering og eksamen i KHiBs bachelorprogram i design 

Studieplan Masterprogrammet i kunst
Vurdering og eksamen i KHiBs masterprogram i kunst

Studieplan Masterprogrammet i design
Vurdering og eksamen i KHiBs masterprogram i design

Kuratorpraksis PPU

 
Studieplan Masterprogrammet i kuratorpraksis
Vurdering og eksamen i KHiBs masterprogram i kuratorpraksis

 

 
Studieplan PPU

 

Forskrift for gradstudiene og eksamensprosedyrer
Det finnes flere dokument som regulerer studieprogram som institusjonen har. Her finner du definisjoner og regelverk for studenter og studier. Der finner du også Diploma supplement og studiekontrakt.

Studiekontrakt, gradsforskrift og eksamensprosedyre

Les også

Undervisning ved KHiB

Publisert: 06.09.2011 av Peter Klasson Oppdatert: 01.03.2017 av Gard Andreas Frantzsen