Keramikk-workshop.jpg

Studiekontrakt, gradsforskrift og retningslinjer for eksamen

Studiene ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen er regulert gjennom gradsforskrift, studiekontrakt og retningslinjer for eksamen.

Studieplaner for BA og MA-programmene finner du her:

Studieplaner

Forskrift for gradstudiene ved KHiB
Dette er et overordnet dokument som gjelder for de studieprogram som institusjonen har. Her finner du definisjoner og regelverk for studenter og studier.

Bokmål Nynorsk
Gradsforskrift Forskrift om gradar

 

Studiekontrakten m/mal for individuell utdanningsplan
Studiekontrakten er delt inn i to deler. Den første delen gjelder retter og plikter du har som student ved KHiB. Den andre delen er en mal for utarbeiding av individuell utdanningsplan som skal godkjennes av hovedveileder. 

Bokmål Nynorsk
Studiekontrakt del I  
Individuell utdanningsplan 2012 Individuell utdanningsplan 2012
Individuell utdanningsplan 2008 Individuell utdanningsplan 2008

 

 
Retningslinjer for eksamen
Retningslinjer oppdateres, linken kommer snart tilbake med riktig dokumentasjon.

Dokumentet regulerer forhold rundt eksamener ved KHiB. Her finner du bestemmelser for kandidater, sensorer og sensur/eksamensvurdering.

Bokmål Retningslinjer for vurdering og eksamen

 

Gjennomføring av eksamen
Her kan du lese om hvordan avsluttende eksamen ved KHiB blir gjennomført.

Bokmål English
Modeller for eksamengjennomføring               Examination and time consumption

 

Diploma supplement
Alle studenter som fullfører en grad ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen får automatisk et vitnemålstillegg på engelsk der innholdet i graden blir gjort rede for. Vitnemålstillegget er gratis og gir samtidig også en oversikt over utdanningssystemet i Norge. I tillegg utsteder også KHiB karakterutskrift på norsk og engelsk. Eksempler på Diploma supplement er vedlagt her.

studenter-workshop-2011.jpg

 

 

Publisert: 09.12.2011 av Peter Klasson Oppdatert: 24.03.2017 av Rebeca Torres