BAgrafikk_des2010_4253.jpg

Kvalitetsutviklingsprogrammet (KUP)

KUP er kunst- og designhøgskolens kvalitetssikringssystem. Formålet med KUP er å frembringe den kunnskapen vi trenger for å kunne vurdere kvaliteten i studiene. Betegnelsen ”kvalitetsutviklings-program” understreker at utviklingsperspektivet er vesentlig i kvalitetsarbeidet ved KHiB.

KUP skal bidra til at KHiB vurderer resultatene i utdanningsvirksomheten, avdekker svakheter, iverksetter forbedringstiltak og foretar kontinuerlige vurderinger med sikte på kvalitetsutvikling.

KUP omfatter disse hovedområdene:

  • Studentopptak
  • Studietilbud
  • Semestervurdering og eksamen
  • Læringsmiljø
  • Stipendiater

 

For hvert hovedområde vurderes kvalitet innenfor spesifikke delområder som det er knyttet målformuleringer til. For eksempel er målsetningen for delområdet opptaksstrategi at: "KHiB skal få kvalifiserte og motiverte søkere. De som får tilbud om opptak, vil bestemme seg for å studere ved KHiB."

Prosedyrer for KUP er samlet i et eget dokument som beskriver prosesser for samtlige delområder. Prosedyre-beskrivelsen presiserer også ansvarsforhold. Den inkluderer årskalender og oversikt over spørsmålene som stilles i evalueringer og opptaksundersøkelse.

Revisjon av KUP 
Innledende drøftinger har avdekket utbredt enighet om, og forståelse for, at KUP bør evalueres og utvikles i tråd med KHiBs størrelse, faglige profil og behov anno 2013. En gjennomgang er påkrevd av flere grunner. Ny strategiplan er vedtatt, KHiB er omorganisert fra tre til to avdelinger og fra høsten 2012 tilbys ett bachelorprogram i kunst. Fra høsten 2012 gjelder nye studieplaner med læringsmål for BA- og MA-programmene. Også de nye studieplanene må reflekteres i KUP.

Publisert: 07.09.2011 av Peter Klasson Oppdatert: 19.03.2015 av admin