Avd kunstakademiet - fasade

Handlingsplan for funksjonshemma studentar

Kunst- og designhøgskolen i Bergen har som mål å legge forholda best mogleg til rette for alle studentar.

Derfor er det ei særskilt utfordring at Kunst- og designhøgskolen i Bergen utviklast til ein attraktiv studiestad òg for funksjonshemma studentar.

Les handlingsplanen her

Publisert: 14.08.2012 av Astri Kamsvåg Oppdatert: 19.03.2015 av admin